Stemmen vanuit het buitenland (tijdelijk verblijf)

Op 6 juni 2024 vindt de verkiezing voor het Europees Parlement plaats. Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar bent u in onze gemeente ingeschreven? Dan kunt u toch deelnemen aan de stemming, namelijk per brief of per schriftelijke volmacht.

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Er zijn 2 mogelijkheden om te stemmen als u tijdelijk in het buitenland verblijft voor bijvoorbeeld werk of studie.

  1. U kunt ervoor kiezen om te stemmen via een schriftelijke volmacht.
  2. De andere mogelijkheid die u als kiezer heeft, is om te stemmen per brief. U moet dan een buitenlands postadres hebben. U doet een aanvraag bij de gemeente Den Haag, via dit formulier (Deze link gaat naar een externe website). Vervolgens stuurt u de volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument op zodat de gemeente Den Haag deze uiterlijk 9 mei 2024 ontvangt. Zij beoordeelt de aanvraag en stuurt u een briefstembewijs toe op uw tijdelijke buitenlandse adres. Ook informeren zij gemeente Valkenburg aan de Geul.