Wat moet u meenemen?

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan:

 • Vraag de stempas schriftelijk aan bij de gemeente. Dit is de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Schriftelijke stempas aanvragen

Uw stempas wordt uiterlijk op 8 november en de kandidatenlijst uiterlijk 17 november per post bij u thuisbezorgd. Tot en met 17 november 2023 was het mogelijk om vervangende stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen schriftelijk of digitaal aan te vragen.


Stemmen en Volmacht

Stemmen met een Stempas:

Om te kunnen stemmen bij verkiezingen heeft u een stempas nodig, die automatisch naar uw adres wordt gestuurd als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent een Nederlandse burger.
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Stemmen via een Volmacht:

Als u zelf niet kunt stemmen, heeft u de optie om iemand anders te machtigen om namens u te stemmen. Dit kan op twee manieren:

1. Onderhandse Volmacht (via uw Stempas):

 • Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
 • U kunt iemand machtigen met uw stempas tot op de dag van de verkiezingen.
 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas en zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten en geef hen een kopie van uw identiteitsbewijs mee (maximaal 5 jaar verlopen). De kopie mag ook digitaal worden getoond.
 • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.

2. Schriftelijke Volmacht:

 • Deze optie is beschikbaar als u bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verblijft maar nog steeds ingeschreven bent bij een Nederlandse gemeente.
 • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht (Deze link gaat naar een externe website) of vraag het aan bij uw gemeente.
 • Vul uw deel van de aanvraag in en laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 • Stuur het formulier naar uw gemeente, zorg ervoor dat dit uiterlijk 17 november 2023 is ontvangen.
 • De gemachtigde ontvangt het volmachtbewijs thuis en kan daarmee stemmen.

Zorg ervoor dat u bij het stemmen, of het nu met een stempas of via volmacht is, altijd voldoet aan de vereiste identificatie en de machtiging(en) bij de hand heeft.

Stemmen met een Kiezerspas:

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u bent ingeschreven? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen, waarmee u overal in Nederland kunt stemmen. In dat geval wordt uw stempas omgezet en kunt u alleen met de kiezerspas stemmen. Als uw kiezerspas verloren raakt, wordt er geen nieuwe verstrekt.


Bent u recent verhuisd?

Als u als kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Deze informatie staat in de Kieswet art. J 7 (Deze link gaat naar een externe website).


Pas kwijt of verloren

De kiezerspas of schriftelijke volmacht wordt maar één keer afgegeven. Bent u deze kwijtgeraakt? Dan kunt u geen nieuwe meer aanvragen.