Stempas

Kiezerspas aanvragen

Het is helaas niet meer mogelijk om vervangende stempassen, volmachtsbewijzen en kiezerspassen aan te vragen.

Bent u recent verhuisd?

Als u als kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Deze informatie staat in de Kieswet art. J 7.

Pas kwijt of verloren

De kiezerspas of schriftelijke volmacht wordt maar één keer afgegeven. Bent u deze kwijtgeraakt? Dan kunt u geen nieuwe meer aanvragen.