Verhuizen naar en binnen Valkenburg aan de Geul

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Als u verhuist naar Valkenburg aan de Geul vanuit een andere Nederlandse gemeente, kunt u dat makkelijk online regelen. Als u vanuit het buitenland naar Valkenburg aan de Geul verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven.

Gaat u verhuizen naar een zorginstelling?
Dan heeft u een toestemmingsverklaring van de zorginstelling nodig. U krijgt het formulier bij de  zorginstelling. 

Beschrijving

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Op MijnOverheid (Deze link gaat naar een externe website) ziet u wat de ingangsdatum van uw verhuizing is. 

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doorgeven van een verhuizing zijn onder andere: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft toestemming van de bewoner als u bij iemand intrekt.
 • De verhuizing wordt doorgegeven door:
  • uzelf
  • een ouder, voogd of verzorger
  • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen (18+) voor elkaar (als zij samen naar het nieuwe adres verhuizen)
  • een wettelijke vertegenwoordiger
  • een meerderjarige met schriftelijke toestemming

Aanpak

U heeft het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs;

Afhankelijk van uw situatie neemt u mee:

 • een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (vul formulier in onder kopje formulieren);
 • en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner, als u bij iemand gaat inwonen. Let op: alleen een toestemmingsverklaring is niet voldoende voor adreswijziging;
 • een huur- of koopcontract.

U kunt een verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Zo geeft u een verhuizing door:

 • Log in met DigiD bij de gemeente waarin u gaat wonen.
 • U vult de gegevens in.

Termijn

De datum waarop de gemeente uw verhuizing inschrijft in de Basisregistratie Personen (BRP), is die dag waarop u de verhuizing aan ons doorgeeft. Dit is ook zo als u al eerder ergens anders bent gaan wonen en u vergeten bent dit aan de gemeente te melden.

Formulieren