Kamers verhuren

Voor het verhuren van kamers heeft u mogelijk een vergunning nodig. U vraagt deze aan bij de gemeente. Regel de vergunning voordat u kamers verhuurt.

Beschrijving

Als u in uw woning of pand kamers wil verhuren, dan heeft u mogelijk een vergunning nodig. De gemeente wil met de vergunning eventuele overlast beperken. Denk aan geluidshinder, te veel mensen in een pand en extra onderhoud aan het pand en de tuin. Ook spreidt de gemeente zo de kamerverhuur binnen de gemeente.

Verhuurt u kamers aan meer dan 10 personen in 1 pand? Dan heeft u naast de vergunning voor kamerverhuur ook een omgevingsvergunning nodig.

U moet de vergunningen hebben voordat u de kamers verhuurt.

Wilt u tijdelijk een kamer verhuren? En bent u niet de eigenaar van uw woning? Dan is er sprake van onderhuur. Kijk in uw huurcontract of u de kamer mag onderverhuren. Geef het ook door aan uw verhuurder als u uw kamer gaat onderverhuren.

Voorwaarden

De voorwaarden om een vergunning voor kamerverhuur aan te vragen zijn:

 • U bent eigenaar van het pand of van de woning.
 • U verhuurt kamers aan minimaal 3 personen.
 • De kamers worden gebruikt als hoofdverblijf.
 • De kamerbewoners maken gebruik van 1 of meer gemeenschappelijke ruimten, zoals keuken, badkamer of toilet.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning voor kamerverhuur aan:

 • Neem contact op met de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie