Eerste vestiging in Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen? U moet zich dan persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Maak een afspraak bij de gemeente waarin u gaat wonen.

Als u vanuit het buitenland naar Valkenburg verhuist, moet u persoonlijk langskomen om uw nieuwe adres door te geven. 

Let op

Maak eerst een afspraak. Alleen als u een afspraak heeft, kunt u langskomen bij de gemeente. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Beschrijving

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit wordt een ‘eerste inschrijving’ genoemd. 

Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. 

Voorwaarden

Eerder ingeschreven in de BRP (hervestiging)

U kunt inschrijven als:

 • als u in het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland verblijft;
 • elke persoon van 18 jaar en ouder dient een bewijs van de burgerlijke staat te overleggen, afgegeven door de autoriteit (gemeente van inschrijving) van dat land van waaruit u vertrekt naar Nederland.

Niet eerder ingeschreven in de BRP (eerste inschrijving)

U kunt inschrijven als:

 • alle personen die meeverhuizen moeten persoonlijk meekomen naar de afspraak;
 • u de Nederlandse nationaliteit bezit, of als u vreemdeling bent en een verblijfsvergunning heeft voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 • er een redelijke verwachting is dat u gedurende een half jaar ten minste 4 maanden in Nederland verblijft;
 • uw identiteit kunnen vaststellen.

De volgende documenten moet u kunnen overleggen:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart, verblijfsvergunning);
 • een huur- of koopcontract van uw woning;
 • bij inwoning: een schriftelijke toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs.

 De volgende originele documenten kunt u, als zij nog niet in uw bezit zijn, later tonen:

 • een internationale geboorteakte
 • als dit van toepassing is: een huwelijksakte
 • als dit van toepassing is: een echtscheidings- of overlijdensakte van de echtgenoot of echtgenote
 • als dit van toepassing is: (een) geboorteakte(n) van uw kind(eren)
 • als dit van toepassing is: (een) adoptie- of erkenningsakte(n) van uw kind(eren)

Voorwaarden m.b.t de documenten: 

De gemeente moet buitenlandse akten kunnen lezen en de echtheid ervan kunnen vaststellen. Dit betekent dat u gelegaliseerde documenten moet tonen. Van akten die niet zijn opgesteld in de Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal vragen wij een officiële vertaling. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid (Deze link gaat naar een externe website).

Mensen die zich in Valkenburg vestigen vanuit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius of Aruba, moeten een uitschrijvingsbewijs laten zien.

Aanpak

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in:

 • Kom persoonlijk naar de gemeente.
 • Neem mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat)
  • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
  • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
  • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
  • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
  • eventueel de volgende akten:
   • een huwelijks- of echtscheidingsakte
   • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
   • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 
 • bewijs burgerlijke staat

Let op! Bij het bewijs dat u een woonruimte heeft (verklaring van de hoofdbewoner van het pand), is het belangrijk om een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner mee te nemen.

Termijn

Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen 5 werkdagen inschrijven.

Meer informatie