Woning splitsen in aparte zelfstandige woning

We spreken over het splitsen van een woning als u van een bestaande woning meerdere zelfstandige woningen maakt. 

Voor het splitsen van een woning heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

U moet een vergunning aanvragen om een woning of pand te splitsen. Bijvoorbeeld als u er meerdere appartementen van wilt maken. De gegevens van de splitsing worden in het Kadaster geregistreerd.

Moet u het pand verbouwen? Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. U heeft die niet nodig als de gesplitste woondelen voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. De omgevingsvergunning wordt samen met de splitsingsvergunning afgegeven. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een splitsingsvergunning zijn:

 • U bent de eigenaar van het pand.

Aanpak

Zo vraagt u een splitsingsvergunning aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw naam en adresgegevens
  • een specificatie van de werkzaamheden
  • de gegevens van de locatie 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket online (Deze link gaat naar een externe website). Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.