Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan vraagt u bij de gemeente een terrasvergunning aan.

Beschrijving

Horecaondernemers die een terras willen, moeten een vergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Uw aanvraag toetsen wij aan de regels die gelden voor terrassen. Een terrasvergunning geldt voor onbepaalde tijd. Alleen als er veranderingen zijn in de onderneming moet u een nieuwe terrasvergunning aanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een nieuwe ondernemer.

Precariobelasting kan ook gelden voor bepaalde voorwerpen en uitingen van reclame die op het terras aanwezig zijn. Meer informatie over precariobelasting leest u op de website van de BsGW.

Kosten

Exploitatievergunning zonder terras: € 330,00

Exploitatievergunning met terras: € 552,00

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning dient u ten minste aan de volgende algemene voorwaarden te voldoen:

  • U moet een horeca-exploitatievergunning en/of alcoholwetvergunning hebben.
  • Bij het plaatsen van het terras moet er voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie