Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan vraagt u bij de gemeente een wijziging aan van uw exploitatievergunning. Heeft u nog geen exploitatievergunning? Dan dient u een exploitatievergunning (Deze link gaat naar een externe website) aan te vragen.

Beschrijving

Horecaondernemers die een terras willen én in het bezit zijn van een exploitatievergunning, moeten een wijziging van de exploitatievergunning aanvragen. Ook als het terras op eigen terrein ligt. Horecaondernemers die niet in het bezit zijn van een exploitatievergunning dienen een exploitatievergunning aan te vragen. Bij de aanvraag kunnen zij aangeven een terras te willen exploiteren.

Ligt uw terras op gemeentegrond? U moet dan ook precariobelasting betalen. Dit is belasting die u betaalt voor het gebruik van openbare grond.

Precariobelasting kan ook gelden voor bepaalde voorwerpen en uitingen van reclame die op het terras aanwezig zijn. Meer informatie over precariobelasting leest u op de website van de BsGW.

Kosten

Exploitatievergunning zonder terras: € 330,00

Exploitatievergunning met terras: € 552,00

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terras dient u ten minste aan de volgende algemene voorwaarden te voldoen:

  • U moet een exploitatievergunning hebben. Schenkt u ook alcoholhoudende drank? Dan dient u ook in het bezit te zijn van een alcoholwetvergunning.
  • Bij het plaatsen van het terras moet er voldoende ruimte overblijven voor voetgangers.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw complete aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie