Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u aan diverse kwaliteitseisen voldoen en toestemming vragen aan de gemeente. U kunt daarvoor een aanvraag exploitatie opvang indienen bij de gemeente. De gemeente Maastricht handelt deze aanvragen exploitatie opvang voor onze gemeente af.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Maastricht (Deze link gaat naar een externe website).