Horecabedrijf beginnen

Wilt u een horecabedrijf beginnen? Bijvoorbeeld een café, restaurant of hotel? Vraag een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Vaak moet u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen.

Zonder de juiste vergunningen mag u geen horecabedrijf beginnen. Vraag de vergunningen op tijd aan.

Beschrijving

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten of (alcoholhoudende) drank verkoopt om daar direct te gebruiken, of als u slaapplekken verhuurt. Bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

De vergunning is voor onbepaalde tijd geldig, totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm, plaats of eigenaar. Verandert er iets? Meld het binnen 3 dagen bij de gemeente. De vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten is maximaal 5 jaar geldig.

Het kan zijn dat u nog meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen. Bijvoorbeeld als:

 • u alcohol wilt schenken in uw bedrijf
 • er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand kunnen
 • u een gokautomaat wilt plaatsen

Nieuwe ondernemer? Voor het aanpassen van de ondernemer(s) moet u op tijd en voorafgaand aan de aanpassing een nieuwe vergunning aanvragen. De wijziging vindt pas plaats als de vergunning is verleend.

Kosten

 • Exploitatievergunning zonder terras: € 330,00
 • Exploitatievergunning met terras: € 552,00

Voorwaarden

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Exploitanten en leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan u vragen om maatregels te nemen.

Bekijk voor meer informatie de Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022 (Deze link gaat naar een externe website).

Aanpak

Zo vraagt u een exploitatievergunning aan:

U dient het aanvraagformulier met de gewenste bijlagen en het Landelijk Bibob formulier (Deze link gaat naar een externe website)(met eveneens de gewenste bijlagen) in via info@valkenburg.nl

Wenst u ook alcohol te schenken? Dan dient u het aanvraagformulier voor een alcoholwetvergunning met de gewenste bijlagen in te dienen. 

Meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente via het KCC op telefoonnummer 14043 en vanuit het buitenland via +31 43 609 92 92.

Speciaal voor ondernemers is de ondernemersdesk ontwikkeld. U kunt er terecht met al uw vragen rondom ondernemen, via ondernemers@valkenburg.nl of 06 - 50 16 81 47.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw complete aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Beëindiging exploitatie openbare inrichting

Als de exploitatie van een openbare inrichting wordt beëindigd, doet de exploitant hiervan binnen twee weken na de beëindiging melding via de link

Valkenburg - Snelbalie Snelbalie Vergunningen (bridge-to-knowledge.nl) (Deze link gaat naar een externe website)

Houd er rekening mee dat wanneer beëindiging van de openbare inrichting niet tijdig kenbaar wordt gemaakt en een terras op gemeentegrond deel uitmaakt van de openbare inrichting, de precariobelasting blijft doorlopen en deze ook verschuldigd blijft.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie