Marktstandplaats aanvragen

Valkenburg aan de Geul kent 2 weekmarkten, traditionele markten zoals warenmarkten, levensmiddelen- en groentemarkt. Deze weekmarkten zijn in het centrum van Valkenburg en in Berg en Terblijt.

Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

In Valkenburg aan de Geul zijn 2 weekmarkten:

  1. Centrum van Valkenburg, iedere maandag van 09.00 uur tot 13.00 uur.
  2. Marktplein in Berg en Terblijt, iedere donderdag van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Kosten

Een aanvraag voor een vaste standplaatsvergunning kost € 21,90

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning voor een marktstandplaats aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie