Alcohol schenken en verkopen

Als u als ondernemer alcoholhoudende dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Komt er een nieuwe leidinggevende in uw bedrijf? Meld dit bij de gemeente. U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Beschrijving

U heeft als ondernemer een alcoholwetvergunning nodig voor het schenken en verkopen van alcoholhoudende drank. Voor de verkoop van zwak alcoholhoudende drank, welke bedoelt is voor gebruik elders dan ter plaatse, zijn er uitzonderingen op de regel. Deze uitzonderingen vindt u terug in artikel 18 (Deze link gaat naar een externe website), tweede lid onder b van de Alcoholwet.

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse, heeft u altijd een alcoholwetvergunning nodig. Voor het tijdelijke verstrekken van zwak alcoholhoudende drank, zoals bij een evenement, kan een ontheffing worden aangevraagd.

In de volgende gevallen moet u misschien u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een alcoholwetvergunning aanvraagt.

Schenkt u alcohol in een cafetaria? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig.
Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Kosten

€ 442 alcoholwetvergunning

Voorwaarden

U vraagt onder andere een (nieuwe) alcoholwetvergunning aan als:

  • u een bedrijf start of overneemt waar u alcohol wilt schenken
  • u verhuist uw horecabedrijf naar een andere locatie binnen de gemeente
  • er bouwtechnisch wijzigingen worden aangebracht binnen een bestaande inrichting
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap)

In de alcoholwetvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

Verandert er iets? Meld het dan binnen 3 dagen bij de gemeente.

Aanpak

Zo vraagt u een alcoholwetvergunning aan:

U dient het aanvraagformulier voor een alcoholwetvergunning in via info@valkenburg.nl, voorzien van alle bijlagen.

Komt er een nieuwe leidinggevende, of vertrekt er een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente middels een wijzigingsformulier (Deze link gaat naar een externe website)

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Gaat het om een alcoholwetvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Als de aanvraag niet compleet is, zetten we de termijn (tijdelijk) stop.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie