Alcohol schenken en verkopen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning (was: drank- en horecavergunning) nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Komt er een nieuwe leidinggevende in uw bedrijf? Meld dit bij de gemeente. U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Beschrijving

U heeft als ondernemer een alcoholvergunning (was: drank- en horecavergunning) nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants, cafés en hotels etc.
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

In de volgende gevallen moet u misschien u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig kunnen zijn.
 • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
 • U wilt een gokautomaat plaatsen.

De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen als u een alcoholvergunning aanvraagt.

Schenkt u alcohol in een cafetaria? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? U moet een ontheffing aanvragen.

Kosten

€ 442 alcoholvergunning

Voorwaarden

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een VOF of BV)

In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een diploma SVH en geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
 • Uw horecabedrijf of slijterij moet voldoen aan de gestelde eisen. Denk daarbij aan: oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra regels:

 • De huisregels moeten ophangen in de kantine.
 • Barvrijwilligers moeten cursussen volgen over Sociale Hygiëne.
 • U moet een bestuursreglement opstellen. Dit heeft te maken met de Sociale Hygiëne.

Verandert er iets? Meld het dan binnen 3 dagen bij de gemeente.

Aanpak

Zo vraagt u een alcoholvergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert aan:
  • ingevulde aanvraagformulieren: alcoholwet, exploitatievergunning, Bibob formulier
  • ingevuld formulier "verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting"
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een geldig SVH diploma (sociale hygiëne) van alle op de vergunning genoemde personen in een bepaalde rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV) en/of leidinggevenden
  • rechtsvorm (zoals eenmanszaak of BV)
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van elke leidinggevende
  • een geldige Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne of geldig SVH Diploma Sociale Hygiëne van elke leidinggevende
  • ondertekende huur-of koopovereenkomst
  • geldige arbeidsovereenkomsten van leidinggevenden (indien van toepassing)
  • een situatietekening schaal 1:100 van de horecalokaliteiten
  • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

Komt er een nieuwe leidinggevende? Of vertrekt een leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. De nieuwe leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert zijn of haar achtergrond. Bijvoorbeeld of de leidinggevende een strafblad heeft.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Als de aanvraag niet compleet is, zetten we de termijn (tijdelijk) stop.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie