Gemeentelijke belastingen

De gemeente heft belasting op bepaalde voorzieningen. De meest voorkomende zijn: onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen wordt deels uitgevoerd door BsGW in Roermond en deels door de gemeente zelf.

Beschrijving

U maakt dagelijks gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De straat, het riool, de openbare verlichting, de afvalinzameling, noem maar op. Al deze voorzieningen kosten geld. De gemeente heft daarom een aantal gemeentelijke belastingen. Per gemeente verschillen de belastingen. De gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn genoemd in de wet.

De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen in Valkenburg aan de Geul wordt uitgevoerd door BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond voor de volgende belastingen:

  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting

Ook voor de bepaling van de WOZ-waarden, kunt u terecht bij BsGW. BsGW heeft een digitaal belastingloket waar u veel zaken online kunt regelen. Wilt u de WOZ-waarde van uw huis vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket (Deze link gaat naar een externe website).

Voor vragen over de belastingen waarvoor onze gemeente zelf de heffing en invordering uitvoert kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. Dit zijn de volgende belastingen:

  • Precariobelasting
  • Reclamebelasting
  • Toeristenbelasting
  • Vermakelijkhedenretributie

Bezwaar maken

  • Voor de belastingen die worden uitgevoerd door BsGW kunt u contact opnemen met BsGW.
  • Voor de belastingen die worden uitgevoerd door de gemeente kunt u contact opnemen met de gemeente.

De contactgegevens voor het indienen van bezwaar en beroep staan op de aanslag.
Graag wijzen wij u erop dat u rekening houdt met de wettelijke termijnen die gelden voor het indienen van bezwaar en beroep.