Beleidsstukken

Begrotingen en jaarstukken

Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026

• Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 t/m 2026 (PDF, 1.3 MB)
• Reserve- en voorzieningenbeleid (bijlage bij begroting 2023) (PDF, 300.4 kB)

Jaarverantwoording 2021 en Kadernota 2022

Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025

Overige

Bestuurlijk

Bouwen en wonen

Economie en werkgelegenheid

Natuur en recreatie

Verkeer en vervoer

Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving