Bekendmakingen

De e-mailservice of app ‘Over uw buurt’ biedt de mogelijkheid om deze bekendmakingen over uw wijk of buurt digitaal te ontvangen. Het gaat om berichten van regionale overheidsorganisaties zoals bijv. de gemeente, de provincie of het waterschap die direct van invloed zijn op de omgeving. Zoals vergunningen, plannen en voorschriften.

Op elk moment van de dag slechts één klik verwijderd van de meest recente berichten? Abonneer u op de e-mailservice van Overheid.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
2 feb 2024 Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.
25 jan 2024 Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.
25 jan 2024 Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht–Heuvelland 2023
23 jan 2024 Subsidieregeling VVE Peuteropvang gemeente Valkenburg aan de Geul 2024
22 jan 2024 Bekendmaking intrekking Nadere regels VVE Peuteropvang gemeente Valkenburg aan de Geul 2023
22 jan 2024 Subsidieregeling muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul 2024
4 jan 2024 Subsidieregeling opstallen buitensportverenigingen Valkenburg aan de Geul 2023
2 jan 2024 Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2022
28 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.
22 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting overige onderdelen 2024.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2024.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024.
21 dec 2023 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Valkenburg aan de Geul 2024.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting onderdeel terrassen 2024.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2024.
21 dec 2023 De verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2024.
21 dec 2023 Verordening op de gezamenlijke rekenkamer Limburg Centraal 2024
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024.
21 dec 2023 Verordening afvoer hemelwater gemeente Valkenburg aan de Geul 2023
21 dec 2023 Verordening eenmalig aansluitrecht Valkenburg aan de Geul 2023
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2024.
21 dec 2023 Verordening Reclamebelasting Valkenburg aan de Geul 2024.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van vermakelijkhedenretributie 2024.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2024-2.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.
21 dec 2023 Erfgoedverordening Valkenburg aan de Geul 2023
21 dec 2023 Verordening op gebruik van parkeerplaatsen en verlening van parkeervergunningen 2024.
21 dec 2023 Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing gemeente Valkenburg aan de Geul 2024.
21 dec 2023 Verordening rioolaansluiting gemeente Valkenburg aan de Geul 2023
15 dec 2023 Verordening nadeelcompensatie

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
29 feb 2024 Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
29 feb 2024 Delegatie- en mandaatbesluit GR BsGW gemeente Valkenburg aan de Geul 2024
29 feb 2024 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
29 feb 2024 Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning
29 feb 2024 Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders
9 feb 2024 Hogere grenswaarde – woningbouw Oosterweg 15
9 feb 2024 Klachtenregeling Gemeente Valkenburg aan de Geul 2024
8 feb 2024 Publicatie besluit ambtshalve uitschrijving uit de BRP.
2 feb 2024 Aanwijzing collectieve festiviteiten 2024
2 feb 2024 Parkeerbeleidsplan Valkenburg aan de Geul
30 jan 2024 AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS
22 jan 2024 Bekendmaking intrekking Nadere regels muziekonderwijs
8 jan 2024 Publicatie besluit ambtshalve uitschrijving uit de BRP.
8 jan 2024 Publicatie voornemen ambtshalve uitschrijving uit de BRP
29 dec 2023 Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijken van het omgevingsplan (opa)Gemeente Valkenburg aan de Geul
27 dec 2023 Uitvoeringsbesluit Huishoudelijk Afval 2024 Valkenburg aan de Geul
22 dec 2023 Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar.
22 dec 2023 Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders
22 dec 2023 Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2023-2024 Valkenburg aan de Geul
22 dec 2023 Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar.
22 dec 2023 Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en de inning.
22 dec 2023 Besluit genormeerde bouwkosten 2024
22 dec 2023 Aanwijzingsbesluit betaald- en vergunningparkeren 2024
22 dec 2023 Besluit uitgifte parkeervergunningen 2024
21 dec 2023 Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2024.
18 dec 2023 Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Valkenburg aan de Geul
15 dec 2023 AANWIJZINGSBESLUIT VEILIGHEIDSRISICOGEBIED ex artikel 151b Gemeentewet
8 dec 2023 Publicatie voornemen ambtshalve uitschrijving uit de BRP
8 dec 2023 Publicatie besluit ambtshalve uitschrijving uit de BRP.

Andere melding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere melding
Publicatiedatum Bekendmaking
17 jan 2024 Kennisgeving ontvangst verzoek afgeven verklaring van geen bezwaar Gravel Fondo Limburg op 28 april 2024

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
20 dec 2023 Hogere grenswaarde – woningbouw Oosterweg 15

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
22 feb 2024 Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten
2 feb 2024 Beleidsplan Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020-2024
25 jan 2024 Beleidsregels Persoonsgebonden Re-integratiebudget Maastricht-Heuvelland
25 jan 2024 Beleidsregels Scholing Maastricht-Heuvelland
25 jan 2024 Beleidsregels Gesubsidieerde arbeid Maastricht-Heuvelland 2023
4 jan 2024 Beleidsregels energietoeslag 2023 gemeente Valkenburg aan de Geul
14 dec 2023 Beleidsregel ‘Minimaal aantal vierkante meter toe te voegen gestapelde woningen 2023’

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
15 dec 2023 Algemeen Mandaatbesluit gemeente Valkenburg aan de Geul 2024

Evenementenvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementenvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
29 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: Knoetsse op 8 september 2024
29 feb 2024 Binnengekomen aanvraag VadG-AANVRBS-APV
27 feb 2024 Kennisgeving ontvangst aanvraag Raid Lowlands op 11 mei 2024
22 feb 2024 Kennisgeving ontvangst Heuvelland Fiets4-daagse van 4 t/m 7 juni 2024
21 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: NK sprint orientatielopen
20 feb 2024 Kennisgeving evenementenvergunning wielertoertocht Volta Limburg Classic op 1 april 2024
19 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: Wielertoertocht Amstel Gold Race op 13 april 2024
19 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: Bergcriterium districtwedstrijden op 24 maart 2024
19 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning Nacht van Gulpen op 16 juni 2024
19 feb 2024 Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning wielertoertocht LtD Gravel Fest op 27 april 2024
9 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: Jeugd Mei-den planting op 27 april 2024
7 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: Mei-denplanting op 27 april 2024
7 feb 2024 Verleende evenementenvergunning Auw Wieverbal op 8 februari 2024
7 feb 2024 Verleende evenementenvergunning Cauberg Trail Run op 31 maart 2024
5 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: Koningsdag jeugdwerk sibbe
1 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning voor de Ibiza markt op 25 mei 2024
1 feb 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning start- en finishterrein Hel van Voerendaal op 4 augustus 2024
31 jan 2024 Verleende evenementenvergunning Nationaal Circus Barani van 1 t/m 5 mei 2024
30 jan 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning wielertoertocht Vebego Limburgs Mooiste op 25 mei 2024
23 jan 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning Auw Wieverbal op 8 februari 2024
23 jan 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning United in Gravel Weekender van 26 t/m 28 april 2024
17 jan 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning voor het schuttersweekend in Houthem van 25 t/m 27 mei 2024
16 jan 2024 Kennisgeving ontvangst wielertoertocht Volta Limburg Classic op 1 april 2024
11 jan 2024 Binnengekomen aanvraag evenement: pleinfeest carnaval
10 jan 2024 Verleende evenementenvergunning Grote carnavalsoptocht Valkenburg op 12 februari 2024
10 jan 2024 Verleende evenementenvergunning carnavalsoptocht Schin op Geul op 11 februari 2024
10 jan 2024 Verleende evenementenvergunning carnavalsoptocht Houthem op 11 februari 2024
5 jan 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning
5 jan 2024 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: sfeermarkt op 31 maart 2024
18 dec 2023 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning: Amstel Gold Race weekend
12 dec 2023 Verleende evenementenvergunning Dodenherdenking Cauberg op 4 mei 2024
12 dec 2023 Verleende evenementenvergunning Lichtjesoptocht in Schin op Geul op 9 februari 2024
6 dec 2023 Verleende evenementenvergunning jeugd carnavalsoptocht Sibbe-Ijzeren op 9 februari 2024
5 dec 2023 Binnengekomen aanvraag evenementenvergunning Nationaal Circus Barani van 1 t/m 5 mei 2024

Evenementmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Evenementmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
24 jan 2024 Kennisgeving ontvangen melding kleinschalig evenement, Spielplatz in Ahoy op 17 februari 2024

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
28 feb 2024 Kennisgeving ontvangst herbestemmen van Kasteel Oost, Oosterweg 30 te Valkenburg
28 feb 2024 Kennisgeving ontvangst nieuwbouw Hekerweg - inrit, Ingetekende geometrie
23 feb 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001320, Kerkplein 9B, 6305BB Schin op Geul
22 feb 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001313, Spoorlaan 19, 6301GB Valkenburg
22 feb 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001315, Lokerstraat 20, 6301AL Valkenburg
22 feb 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Slakweg 17, 6325BH Berg en Terblijt
19 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het plaatsen van een bronzen borstbeeld (Martin Koekelkoren) aan de Geulkademuur, VKB01 A 3059 Geulpoort zijde Theodoor Dorrenplein
16 feb 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001294, Cauberg 27, 6301BT Valkenburg
12 feb 2024 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001214, Engwegen 6, 6305PM Schin op Geul
12 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het verwijderen van 3 bomen voor renovatie , Ingetekende geometrie
12 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het plaatsen van een reclamedoek, Koningswinkelstraat 53, 6301WH Valkenburg
12 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het realiseren van aanbouw achter de woning, Burgemeester Henssingel 25, 6301DG Valkenburg
12 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het exploiteren van een pand als vakantiewoning, Kapelstraat 29, 6301PD Valkenburg
12 feb 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Walravenstraat 6, 6A, 6B, 6301DB Valkenburg
6 feb 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Panhuis 20, 6305AR Schin op Geul
6 feb 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Groenstraat 14, 6301PH Valkenburg
6 feb 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Koningswinkelstraat 46, 6301WJ Valkenburg
5 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het vestigen van een reisbureau Poststraat 6 , Poststraat 6, Valkenburg
5 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, Pastoor Brouwersstraat 25, 6325CD Berg en Terblijt
5 feb 2024 Kennisgeving ontvangst Informatievoorziening Start etappe Tour de France Femmes, Ingetekende geometrie
5 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het plaatsen van een nieuw trafostation in het Rothkransplantsoen, Ingetekende geometrie
5 feb 2024 Kennisgeving ontvangst het vervangen van OVL-Kabel en overnemen bestaande masten Hekerweg Valkenburg, Ingetekende geometrie
1 feb 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, VKB03 A 1395
31 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Roevoetsstraat 6, 6301XW Valkenburg
29 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het plaatsen van een toegangspoort , Louis van der Maesenstraat 42, 6301EA Valkenburg
29 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Grotestraat Centrum 6 en 8, 6301CX Valkenburg
25 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, BER01 B 3310, Kleine Heideweg, Berg en Terblijt
25 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Dorpstraat 1C, 6301BA Valkenburg
25 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Reinaldstraat 33-35, 6301EB Valkenburg
22 jan 2024 Kennisgeving ontvangst Het plaatsen van Zonnepanelen in maaiveld, Plenkertstraat 49, 6301GL Valkenburg
22 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, VKB01 U 65
19 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Wehryweg 2, 6301GA Valkenburg
17 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Dr Ariënsstraat 51, 6301XH Valkenburg
15 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het aanleggen van een waterremmende greppel (swale), VKB03 A 1395
15 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het vervangen van de deur en pui berging, Aan de Leimkoel 5, 6301WG Valkenburg
12 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Op de Dries 38, 6325HC Berg en Terblijt
11 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het verbouwen van het pand en toevoegen woning, Reinaldstraat 33 en 35, 6301EB Valkenburg
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het verbouwen en uitbreiden van een woning , Spoorlaan 19
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het verbouwen van een cafe met woning , Rijksweg 88, 6325AE Berg en Terblijt
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het renoveren van een woning, Panhuis 20, 6305AR Schin op Geul
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het vernieuwen van het spoor BBV Zuid-Oost 2024, Langs Meerssenderweg HHM00 A 3094
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het aanleggen van 2 padelbanen met een geluidswal c.q. geluidsscherm, HHM00 A 3201
10 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, de Valkenberg 1, 6301PM Valkenburg
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het verbouwen van het pand Kerkplein 9B-E, Kerkplein 9B, 6305BB Schin op Geul
10 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Wilhelminalaan 41, 6301GG Valkenburg
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het uitbreiden van een woning, Groenstraat 14, 6301PH Valkenburg
10 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het plaatsen van een bronzen buste aan de mergelsteenwand bij de Geulpoort
8 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het uitbreiden en vernieuwen van het pand, Sint Rosastraat 22, 6301AM Valkenburg
8 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het splitsen van twee woningen in 4 zelfstandige appartementen, Neerhem 48, 6301CJ Valkenburg
8 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het realiseren van een nieuwe woning en het verbouwen van bestaande woning, Lokerstraat 20, 6301AL Valkenburg
4 jan 2024 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Thibaltstraat 11, 6301CL Valkenburg
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het realiseren van 10 appartementen, De Guascostraat 3
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het transformeren van Kasteel Geulzicht naar onderdeel woonzorgcomplex, Vogelzangweg 2, 6325PN Berg en Terblijt
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het aanbrengen van gevelreclame, Oud-Valkenburg 18, 6305AB Schin op Geul
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het verbouwen, uitbreiden en verduurzamen van het pand, Geulpark 2, 6301ZN Valkenburg
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het splitsen van de woning in woonappartementen, Wilhelminalaan 59, 6301GH Valkenburg
2 jan 2024 Aanvraag vergunning het realiseren van nieuwbouw appartementencomplex en uitbreiding van hotel Kint, Oosterweg 5 Valkenburg
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het verbouwen van kantoren/hotelkamers, Cauberg 27, 6301BT Valkenburg
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het realiseren van een bijgebouw dat gebruikt gaat worden als schapenstal, Rijksweg 66, 6325AE Berg en Terblijt
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het renoveren van gevels, Betsy Perklaan 10-18-20-24-26 - Wethouder Paulssenlaan 33-37-39 - Louis Eliasstraat 5-8-9-12-13-16-17-19 - Oosterbeekstraat 7-11-15-20-22-28 - Oosterweg 18
2 jan 2024 Aanvraag vergunning het realiseren van 15 sociale huurwoningen, Leeuwerikstraat 5, 6325BD Berg en Terblijt
2 jan 2024 Kennisgeving ontvangst het verbouwen van een woonhuis en loods, Leijstenstraat 20, 6325AR Berg en Terblijt
2 jan 2024 Aanvraag vergunning Schin op Geul - Herontwikkeling, Hoogbeek 12, 6305BH Schin op Geul
2 jan 2024 Aanvraag vergunning het realiseren van een nieuwbouwwoning, Hekerweg 44, 6301 RH Valkenburg
2 jan 2024 Aanvraag vergunning het bouwen van een opslagloods, Rijksweg 148, 6325AH Berg en Terblijt
28 dec 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001208, Sibbergrubbe 2A, 6301AA Valkenburg
27 dec 2023 Kennisgeving ontvangst Zendapparatuurruimte zendmast Emmaberg, VKB01 H 23
27 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het verbreden van Molenvoetpad, VKB01 U 65
27 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het vervangen van een muurplaat , Kerkstraat 31, 6301BX Valkenburg
27 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het aanbrengen van gevelreclame, Plenkertstraat 19, 6301GK Valkenburg
27 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het verbouwen van een woning , Sint Gerlach 22A, 6301JC Valkenburg
27 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het toevoegen van het gebruik Wonen aan bestemmingsplan, Kloosterweg 36, 6301WK Valkenburg
27 dec 2023 Kennisgeving ontvangst herbestemming en restauratie van de panden, Wilhelminalaan 55, 6301GH Valkenburg
22 dec 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00000995, Dorpstraat 1C, 6301BA Valkenburg
22 dec 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001101, Grotestraat Centrum 6 en 8, 6301CX Valkenburg
22 dec 2023 Ontwerpbesluit het renoveren van de hoeve en transformeren van bijgebouwen tot vakantiewoningen, Lindenstraat 60, 6325PB Berg en Terblijt
22 dec 2023 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Rijksweg 132, 6325AG Berg en Terblijt
21 dec 2023 Ontwerpbesluit omgevings-vergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden woningbouw Henry Morgan straat Valkenburg.
20 dec 2023 Kennisgeving ontvangst herbouwen van een stal, kadastrale gemeente Schin op Geul, sectie C, nr. 2313
20 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het legaliseren van diverse attracties, Sibbergrubbe 2A, 6301AA Valkenburg
20 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het renoveren van woningen Wethouder Paulssenlaan, Wethouder Paulssenlaan 3, 6301ZW Valkenburg
14 dec 2023 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Hekerbeekstraat 8, 6301EE Valkenburg
13 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het wijzigen van kozijnen en gevelbekleding, Plenkertstraat 16, 6301GM Valkenburg
11 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het bouwen van een carport, Op de Dries 38, 6325HC Berg en Terblijt
11 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het uitbreiden van het bedrijfspand, de Valkenberg 1, 6301PM Valkenburg
11 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het verbreden van de oprit, Roevoetsstraat 6, 6301XW Valkenburg
11 dec 2023 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Dorpstraat 78, 6301BD Valkenburg
11 dec 2023 Kennisgeving ontvangst het plaatsen van een buitenunit bij een warmtepomp, Stiena Ruypers Park 12, 6301LC Valkenburg
7 dec 2023 Besluit buiten behandelingstelling VadG-AANVRBS-WABO, Muntstraat 13A, 6301BW Valkenburg
7 dec 2023 Kennisgeving verlenging beslistermijn Z2023-00001009, Valkenburgerweg 128, 6305EA Schin op Geul
4 dec 2023 Aanvraag vergunning het realiseren van een Samenwerkend KindCentrum (SKC) Berg, Langen Akker 122, 6325CN Berg en Terblijt
4 dec 2023 Kennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, De Valk 12, 6301HR Valkenburg

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
26 feb 2024 Gemeente Valkenburg aan de Geul Kennisgeving voornemen tot verkoop reststrook nabij Van Peltstraat 22, te Houthem.
21 feb 2024 AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER ACT! INTERVENTIETEAM MAASTRICHT-HEUVELLAND
18 jan 2024 Gemeente Valkenburg aan de Geul Kennisgeving voornemen tot verkoop en ruiling van eigendommen aan/nabij de parkeerplaats en winkelcentrum gelegen aan Koningswinkelstraat te Valkenburg.
14 dec 2023 Kennisgeving voornemen tot verkoop reststrook nabij Nachtegaalstraat 12 (nabij parkeerterrein gemeenschapshuis Cascade) te Vilt.

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
4 jan 2024 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg’.
14 dec 2023 Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – 27 woningen Sibbe - IJzeren’.