Vrijwilligers en verzekering

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd.

Als een vrijwilliger in opdracht van een organisatie vrijwilligerswerk doet, kan de organisatie aansprakelijk worden gesteld om eventuele schade te vergoeden. Een vrijwilliger kan zelf schade lijden tijdens het doen van vrijwilligerswerk of als veroorzaker van schade aansprakelijk worden gesteld. Zowel de organisatie als de vrijwilliger zelf kunnen aansprakelijk worden gesteld.

Vrijwilligers collectief verzekerd

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft daarom voor hen een VNG Vrijwilligers PlusPolis afgesloten. Met deze polis zijn onder andere de volgende zaken geregeld:

  • Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

U kunt meer lezen over de VNG Vrijwilligerspolis in de Informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis (Deze link gaat naar een externe website) of bekijk meestgestelde vragen over VNG Vrijwilligerspolis (PDF, 124.5 kB).

Aangifte doen?

Dat kan met behulp van het digitale schade aangifteformulier (Deze link gaat naar een externe website) van de VNG.

De dekking van de VNG Vrijwilligersverzekering is verruimd

Er is een verschuiving gaande rondom zorgtaken. Hierdoor wordt het werk van vrijwilligers en mantelzorgers steeds belangrijker. Tegelijkertijd krijgen ze daardoor meer taken en verantwoordelijkheden. En dat is weer van invloed op de risico’s die zij lopen. Met deze ontwikkelingen heeft Centraal Beheer samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de verzekering opnieuw bekeken. Dat heeft geresulteerd in de volgende uitbreidingen:

  • Mantelzorgers worden volledig meeverzekerd;
  • Vrijwilligerswerk in het kader van de “Tegenprestatie” valt ook volledig onder de verzekering;
  • Verzekerd bedrag opzicht van € 5.000,- naar € 12.500,-

Contact

Mocht u vragen hebben op het gebied van vrijwilligerswerk binnen de gemeente Valkenburg aan de Geul, dan kunt u contact opnemen met Marlies Weggemans.

Marlies Weggemans
Aanspreekpunt Vrijwilligerswerk
marlies.weggemans@trajekt.nl
043 - 763 00 00