Zwemregeling

Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te leren zwemmen. Soms is dat lastig, bijvoorbeeld als er thuis geen geld is om zwemlessen te betalen. In de gemeente Valkenburg aan de Geul is met behulp van een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport nu voor elk kind het halen van het zwemdiploma A  mogelijk.

De spelregels

 • Deze vergoeding is voor kinderen die wonen (ingeschreven staan) in de gemeente Valkenburg aan de Geul.
 • Kinderen van 5 t/m 12 jaar kunnen een bijdrage voor zwemles zwemdiploma A ontvangen.
 • Het gezinsinkomen ligt aantoonbaar lager dan 110% van het sociaal minimum.
 • Vergoeding zwemles (zwemdiploma A) bedraagt maximaal € 425,- per kind.
 • Kinderen mogen via het fonds zwemles volgen tegelijk met een reguliere sport.
 • Meerdere kinderen uit een gezin mogen een aanvraag doen.

De vergoeding wordt rechtstreeks overgemaakt naar zwemschool.
Wilt u meer weten over deze vergoeding, over zwemlessen of heeft u een andere vraag voor Jeugdfonds Sport Limburg? Neem gerust contact op met het fonds (Deze link gaat naar een externe website):

Wist u dat?

Jeugdfonds Sport Limburg & Jeugdfonds Cultuur Limburg gezinnen helpen met een laag inkomen? Zij vergoeden de sportcontributie en het lesgeld voor kinderen die opgroeien in een gezin waar niet genoeg geld is om mee te kunnen doen.

 • Sporten zoals voetbal, hockey, tennis (contributie en/of bijdrage aan sportspullen)
 • Clubjes zoals scouting en kindervakantiewerk
 • Culturele hobby’s zoals ballet, een muziekinstrument spelen of toneelles

De spelregels

 • Kinderen van 4 t/m 18 jaar kunnen een bijdrage sport, cultuur of clubje ontvangen
 • Kinderen van 5 t/m 12 jaar kunnen daarnaast een bijdrage aan zwemles voor diploma A ontvangen
 • Vergoeding (sport)contributie en eventuele (sport)attributen max. € 225,- per kind per 12 maanden
 • Vergoeding zwemles (diploma A) max. € 425 per kind
 • Het gezinsinkomen ligt aantoonbaar lager dan 110% van het sociaal minimum
 • Kinderen mogen via het fonds zwemles volgen tegelijk met een reguliere sport of cultuuractiviteit
 • Meerdere kinderen uit een gezin mogen een aanvraag doen
 • Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Vraag een juf, de huisarts, de maatschappelijk werker of andere professional uit de omgeving. U kunt ook contact opnemen met de Stichting Leergeld Heuvelland. Zij dienen een aanvraag in voor uw kind.
 • Vergoeding wordt overgemaakt naar sportvereniging/ zwemschool / sportwinkel

Zo kan elk kind sportief, creatief en actief bezig zijn. Individueel of met vriendjes, maar niemand hoeft langs de lijn te staan!

Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 juli 2020)

Bedragen zijn netto inkomsten per maand excl. vakantietoeslag.

 • U bent gehuwd of samenwonend:
  • U bent ouder dan 21 jaar en u bent beiden nog niet pensioengerechtigd: € 1.580,98
  • U bent beiden pensioengerechtigd: € 1.679,19
  • Een van u is pensioengerechtigd: € 1.679,19
 • U bent alleenstaand of alleenstaande ouder:
  • U bent ouder dan 21 jaar: € 1.106,69
  • U bent nog niet pensioengerechtigd: € 1.106,69
  • U bent pensioengerechtigd: € 1.237,55