Regelingen voor inwoners met een laag inkomen

Heeft u een minimuminkomen of een minimumuitkering? Dan kunt u voor verschillende regelingen een aanvraag doen bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH). Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voert deze regelingen uit. Hieronder ziet u welke regelingen er zijn. Kijk voor meer informatie of om een aanvraag in te dienen op www.socialezaken-mh.nl (Deze link gaat naar een externe website)

Bijstandsuitkering

Een uitkering om te voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • vanaf 18 jaar en ouder;
 • die geen inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien;
 • die geen beroep kunnen doen op een andere uitkering of voorziening;
 • die rechtmatig in Nederland wonen.

Bijzondere bijstand

Een vergoeding voor noodzakelijke en onverwachte kosten die als gevolg van bijzondere omstandigheden niet zelf betaald kunnen worden.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met een laag inkomen en weinig vermogen;
 • die de noodzakelijke en onverwachte kosten niet zelf kunnen betalen;
 • die deze kosten nog moet maken;
 • die geen recht hebben op een andere uitkering of toeslag.

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 18 jaar en ouder;
 • met een bijstandsuitkering of;
 • met een inkomen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum.

Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Een bijdrage in de kosten van de aanvullende zorgverzekering.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • Met een aanvullende zorgverzekering;
 • met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Individuele inkomenstoeslag

Een bijdrage voor mensen met meer dan drie jaar een bijstandsinkomen of ander inkomen op bijstandsniveau.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 21 jaar en ouder;
 • die 3 jaar of langer een bijstandsuitkering hebben of een ander inkomen op bijstandsniveau;
 • die nog geen AOW ontvangen;
 • met een vermogen tot aan de bijstandsnorm;
 • die voldoende moeite doen om het inkomen te verhogen.

Individuele studietoeslag

Een bijdrage in de studiekosten voor studenten met een beperking.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • vanaf 18 jaar;
 • met een beperking;
 • die studiefinanciering of een bijdrage uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangen;
 • zonder of weinig vermogen;
 • met een eventueel inkomen tot 100% van het bijstandsinkomen.

Tegemoetkoming maatschappelijke participatie

Een bijdrage  in de kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • Vanaf 2 jaar
 • (met ouders) met een inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum.

Jeugdfonds Sport

Een bijdrage in de kosten voor van de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 4 tot 18 jaar;
 • (met ouders) met een laag inkomen.

Jeugdfonds Cultuur

Een bijdrage in de kosten voor van de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor cultuur zoals muziek, dans, theater.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 4 tot 18 jaar;
 • (met ouders) met een laag inkomen.

Stichting Leergeld Maastricht Heuvelland

Een bijdrage in de kosten voor binnen- en buitenschoolse activiteiten (zoals schoolreisje) voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • Van 4 tot 18 jaar;
 • (met ouders) met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum.

Stichting Jarige Job

Een verjaardagsbox voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen voor een echte verjaardag thuis en op school.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • Van 4 tot 13 jaar;
 • (met ouders) met een laag inkomen.

Bibliotheek jeugdabonnement

Een gratis jeugdabonnement van de bibliotheek.

Voor wie is het?

Voor inwoners tot 18 jaar.


Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Een kwijtschelding van de onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing of rioolheffing.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • met een inkomen onder het vastgesteld normbedrag;
 • met een vermogen onder het vastgesteld normbedrag;
 • die niet of niet langer dan drie maanden geleden hebben betaald.

Voedselbank Maastricht

Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg geld overhoudt voor eten en kleding, dan kunt u naar de voedselbank gaan. Hier kunt u 1 keer per week een voedselpakket ophalen. Met dit pakket doet u een paar dagen. Er zit bijvoorbeeld brood, beleg en groenten in.

Voor wie is het?

Voor mensen met een laag besteedbaar inkomen. 


Individuele studietoeslag

Een bijdrage in de studiekosten voor studenten met een beperking.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • die door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om te werken;
 • die studiefinanciering of een bijdrage uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangen;
 • die geen Wajong ontvangen;
 • zonder of weinig vermogen;
 • zonder inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding.

Eenmalige energietoeslag

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • van 21 jaar of ouder;
 • die zelfstandig wonen en de eigen energiekosten betalen;
 • die studiefinanciering of een bijdrage uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ontvangen;
 • die geen Wajong ontvangen;
 • zonder of weinig vermogen;
 • zonder inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding.

Voorwaarden

 • De energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) uitbetaald.
 • Een huishouden kan uit één of meerdere personen bestaan.
 • De toeslag is € 1.300,- per huishouden (adres).

Tegemoetkoming maatschappelijke participatie

Een bijdrage  in de kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten.

Voor wie is het?

Voor inwoners:

 • Woonachtig in Valkenburg aan de Geul.
 • die minimaal 6 maanden onafgebroken ingeschreven staan bij de gemeente Valkenburg aan de Geul;
 • Met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Hulp aan ouders affaire kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Bent u door de kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen gekomen? Zoals schulden of problemen met uw gezondheid, werk, woning of gezin? Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente Maastricht voert voor de gemeente Valkenburg aan de Geul de hulp aan gedupeerde ouders uit. De gegevens van gedupeerde ouders worden door het Rijk aangeleverd (in Valkenburg aan de Geul betreft het 22 ouders). Gegevens over kinderen krijgen wij niet aangeleverd. Kinderen moeten zelf contact opnemen.

Op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland leest u hoe dit werkt. Klik hier om naar die website te gaan. (Deze link gaat naar een externe website)


Speelgoedbank

Voor steeds meer gezinnen is het moeilijk om goed en betaalbaar speelgoed te kopen. En hoewel spelen geen eerste levensbehoefte, is dit zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

U kunt aangemeld worden via een tussenpersoon. Dit kan iedere hulp- of dienstverlenende instantie doen. Denk bijvoorbeeld aan een maatschappelijk werker, een sociaal wijkteam of Stichting Leergeld. Maar ook de huisarts of een bewindvoerder kan u aanmelden. Met een verwijsbrief (download hier (DOCX, 122.8 kB)) kunt u zich aanmelden bij de speelgoedbank. Kinderen mogen dan direct speelgoed uitzoeken. U kunt zowel in Valkenburg als in Maastricht terecht.