Parkeervergunning aanvragen als bewoner

Woont u in een gebied met betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders?
Kijk dan voor alle informatie over parkeervergunningen en parkeren in Valkenburg is te vinden op www.bereikbaarvalkenburg.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Beschrijving

In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren. En soms kunt u er alleen parkeren met een vergunning. Woont u in zo’n gebied? Of is uw bedrijf er gevestigd? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Aanpak

Zo vraagt u een parkeervergunning aan:

Neem contact op met Parkeerservice P1. Zij verzorgen de parkeervergunning uitgifte voor de gemeente Valkenburg aan de Geul. Dat doet de gemeente niet zelf.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren

Meer informatie