Gehandicapten parkeerkaart aanvragen

Heeft u een beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente.

Beschrijving

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen in 31 landen in Europa parkeren. Er zijn 3 verschillende kaarten:

 • Bestuurderskaart (B): Heeft u een beperking en rijdt u zelf auto? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto gebruiken.
 • Passagierskaart (P): Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan.
 • Instellingenkaart (I): Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren.

De bestuurderskaart en de passagierskaart staan op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken. U kunt met elk voertuig gebruikmaken van de kaart. Er staat geen kenteken op.

Kosten

 • Aanvraag zonder medische keuring: € 37,50
 • Aanvraag met medische keuring: € 220,00
 • Vermissing gehandicaptenparkeerkaart (vervangende kaart): € 32,50

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of passagier zijn:

 • U heeft een medisch onderzoek gehad.
 • U kunt geen 100 meter achter elkaar lopen.
 • U bestuurt zelf het voertuig (bestuurderskaart), of
 • U bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart). 

Als u soms bestuurder bent en soms passagier, kunt u een combinatiekaart aanvragen. U vraagt dan een kaart aan voor beide situaties.

Aanpak

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan:

 • U belt als inwoner van onze gemeente met nummer 14043. Wij sturen u het formulier per post toe.
 • Na invullen van het formulier maakt u telefonisch een afspraak via 14043.  

U neemt mee op deze afspraak:

 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs - als u een passagierskaart aanvraagt
 • een kopie van uw rijbewijs - als u een bestuurderskaart aanvraagt
 • een goed lijkende recente pasfoto
 • als u al een gehandicapten parkeerkaart heeft neem deze dan ook mee
 • uw pinpas voor de betaling

Wij sturen bij de eerste aanvraag uw gegevens toe naar een instantie die voor ons de medische keuring verzorgd.
Deze instantie neemt contact met u op voor een medische keuring.
Als u gekeurd bent krijgen wij de rapportage en een advies.

Heeft u recht heeft op een GPK? Dan maken wij de kaart voor u en bellen wij u voor het maken van een afhaalafspraak.
Heeft u geen recht op een GPK? Dan informeren we u en betalen de kosten niet terug.

Bij een herhaal aanvraag hoeft u geen nieuwe medische keuring te doen, als u in uw vorige rapportage een permanente medische indicatie kreeg.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie