Gehandicapten parkeerplaats aanvragen

Heeft u een beperking en heeft u geen eigen parkeerplaats? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde plaats vlakbij uw huis.

Beschrijving

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

Heeft u al een gehandicaptenparkeerplaats? Neem contact op met de gemeente als:

 • de lijnen om de parkeerplaats niet meer goed te zien zijn
 • het bord met kenteken niet meer klopt omdat u een andere auto heeft
 • u gaat verhuizen

Wat is een gehandicaptenparkeerplaats? 

 • Een gereserveerde parkeerplaats die gemarkeerd staat met uw kenteken; 
 • Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool hangt een wit bord met het kenteken van uw auto;
 • Op deze gereserveerde parkeerplaats mag alleen de auto waarvan het kenteken vermeld staat op het witte bord parkeren; 
 • Alleen inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul hebben recht op een gehandicaptenparkeerplaats. 

Kosten

€ 300,00

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats zijn:

 • u bent in het bezit van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig
 • u heeft geen eigen parkeerplaats (bijvoorbeeld een oprit of garage)
 • u heeft een blijvende loopbeperking
 • u bent medisch gekeurd
 • Vlakbij uw huis is een hoge parkeerdruk, waardoor er voor u een lange loopafstand is. 
 • De politie stemt in met de uitvoering van de gehandicaptenparkeerplaats

Aanpak

Zo vraagt u een gehandicaptenparkeerplaats aan:

 • Print het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats uit;
 • Vul dit formulier in;
 • Scan het formulier en mail dit naar info@valkenburg.nl of stuur het ingevulde aanvraagformulier naar:

Gemeente Valkenburg aan de Geul 
Postbus 998 
6300 AZ Valkenburg

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De gemeente legt de gehandicaptenparkeerplaats aan als:  

 • U heeft betaald; 
 • Na het einde van de bezwarenprocedure (6 weken);
 • Inwoners hebben geen bezwaar gemaakt.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren