Parkeerbon

In het verleden werd een bekeuring onder de ruitenwisser geplaatst waarop alle gegevens over de gepleegde overtreding stonden. Nu wordt u door een “Waarschuwing fout parkeren” of een “Kennisgeving fout parkeren” onder uw ruitenwisser alleen nog geïnformeerd dat er een overtreding is geconstateerd. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw voertuig op de stoep, in een voetpadzone, in het parkeerverbod of op een gehandicaptenparkeerplaats stond. Ook kan het zijn dat u geen of onvoldoende parkeergeld heeft betaald bij een parkeermeter of via mobiel parkeren. Nadere informatie over de overtreding wordt u per post toegestuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau of de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

U heeft een “Waarschuwing fout parkeren” ontvangen

Een waarschuwing heeft voor u in eerste instantie geen gevolgen. U krijgt dus nog geen boete thuisgestuurd. Wel wordt deze waarschuwing geregistreerd en kan er bij een herhaalde overtreding alsnog een beschikking (fout parkeren) of naheffingsaanslag (betaald parkeren) worden opgemaakt.

U heeft een “Kennisgeving fout parkeren” ontvangen

Op de “Kennisgeving fout parkeren” staat aangekruist of dit een Mededeling van beschikking of een Kennisgeving naheffing parkeerbelasting betreft.

Mededeling van beschikking

Er is geconstateerd dat uw voertuig geparkeerd stond op een plaats waar dit niet mag. Voor deze overtreding krijgt u een boete opgelegd. De afhandeling van deze boete verloopt via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB zal de kentekenhouder per post informeren over de afhandeling van deze boete.

Bent u het niet eens met de boete die u hebt gekregen? Dan kunt u bezwaar maken tegen uw boete bij het CJIB. Wacht hiervoor de post van het CJIB af. Meer informatie over in bezwaar gaan vindt u op www.CJIB.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Kennisgeving naheffingsaanslag parkeerbelasting

In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren. Dit heet parkeerbelasting. U betaalt deze belasting bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. Betaalt u niet of betaalt u te weinig, dan kunt u een parkeerbon krijgen. Dit is een naheffing voor de parkeerbelasting die u niet heeft betaald.

Bent u het niet eens met de boete die u hebt gekregen? Dan kunt u bezwaar maken tegen uw boete bij de gemeente. Gebruik hiervoor het formulier dat u kunt vinden op de pagina Parkeerbon.