Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

In de Jeugdwet is vastgelegd welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dat noemen we het woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel. Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp. Maar de jeugdhulp verandert niet: (pleeg)kinderen houden dezelfde jeugdhulp en dezelfde hulpverlener. Ook blijven pleegkinderen in hun eigen pleeggezin. Voor de jeugdigen waarbij per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt, verandert alleen de contactpersoon bij de gemeente. De gezinnen waarbij dit het geval is, krijgen daar aan het einde van 2021 een brief over.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon of bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (bel naar: 14 043).