Wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In de Jeugdwet is vastgelegd welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dat noemen we het woonplaatsbeginsel. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel. Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

Voor een aantal jeugdigen wordt een andere gemeente verantwoordelijk

Voor de meeste jeugdigen blijven wij als gemeente Valkenburg aan de Geul de jeugdhulp betalen. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid, de inhoudelijke zorg die uw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener. En pleegkinderen blijven in hun eigen pleeggezin.

Als voor uw (pleeg)kind een andere gemeente verantwoordelijk wordt, laten wij dit voor het einde van het jaar persoonlijk aan u of aan uw (pleeg)kind weten. U ontvangt dan een brief met informatie over de nieuwe gemeente. Daarnaast zullen wij zorgen voor een zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Tot en met 31 december 2021 kunt u met vragen terecht bij uw contactpersoon of bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (bel naar: 14 043). Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw (nieuwe) contactpersoon.