Klachten of bezwaar jeugdhulp

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de gemeente?

Als gemeente doen  we ons uiterste best om u zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Laat het ons dan gerust weten. We bespreken dit graag met u. Als het nodig is, kunt u vragen of een andere medewerker uw situatie en vraag opnieuw kan beoordelen. Dat noemen we een second opinion. U kunt ook contact zoeken met de teammanager of een klacht indienen (Deze link gaat naar een externe website).

Hoe dien ik een klacht over een jeugdhulpaanbieder in?

Jeugdhulpaanbieders hebben verplicht een klachtenregeling. Probeer eerst samen met de hulpverlener uw klacht op te lossen. Lukt dat niet? Dan kunt u de aanbieder vragen hoe u een klacht kunt indienen. Meestal is er een klachtencommissie.

Ondersteuning

U kunt bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) (Deze link gaat naar een externe website) ondersteuning vragen bij het verwoorden, indienen en afhandelen van klachten over jeugdhulp.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken via de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. (Deze link gaat naar een externe website)

Informatie

Meer informatie over klachten en bezwaar is te vinden op de website Regelhulp.nl (Deze link gaat naar een externe website)