Jeugd en Gezin


Maakt u zich zorgen over uw kind? Heeft u vragen over opvoeden of opgroeien? Zijn er problemen thuis en zoekt u naar een oplossing? U staat er niet alleen voor. Soms is het onduidelijk waar u precies terecht kunt met uw vraag: bij het consultatiebureau? Of bij CJG043? Misschien eerst bij de huisarts, de leerkracht? Of bij een van onze gezinscoaches of jongerenwerkers?

In principe kiest u gewoon voor de plek die voor u het beste voelt. Iedere hulpverlener luistert naar uw probleem. En weet ook of u bij hem of haar aan het juiste adres bent. Als hulpverleners u niet zelf kunnen helpen, kunnen zij ons erbij vragen. Maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen.

CJG043

CJG 043 staat voor Centrum voor Jeugd en Gezin in het district met netnummer 043. Het is een site met heel veel informatie over opgroeivragen en opvoedvragen. Ook verzorgt CJG043 cursussen en themachats en webinars. De site is te bereiken via deze link: CJG043 (Deze link gaat naar een externe website).

Gezins- en jongerencoaches

Elke situatie is anders. Daarom neemt de gezins- en jongerencoach de tijd om het gezin en/of de jongere goed te leren kennen en bij hen aan te sluiten. De gezins- en jongerencoach communiceert altijd open en eerlijk, ook als het niet goed gaat. Ze maken kennis met mensen die belangrijk zijn voor het gezin en/of de jongere. En helpt hen dat sociale netwerk uit te breiden en te onderhouden. De gezins- en jongerencoach kan ondersteuning bieden bij de opvoeding (slaap- eetproblemen maar ook communicatieproblemen met bv uw puber). Ze helpen het gezin en/of de jongere om structuur in de dag te ontwikkelen, activiteiten te plannen en organiseren. Ook kunnen ze helpen om financiële, psychische of relatieproblemen aan te pakken. Zodat er minder stress in het gezin is. Ze helpen om nieuwe vaardigheden te leren en daarmee te oefenen. Wanneer dat nodig is, schakelen ze samen met u andere professionals of vrijwilligers in.
De hulp van gezins- en jongerencoaches is gratis.

Jeugd- en jongerenwerkers

Jongerenwerkers spreken de taal van jongeren en van de buurt, stimuleren hun persoonlijke én sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een instrument om (kwetsbare) jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Jongerenwerkers bieden laagdrempelige ondersteuning aan jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Ze doen dit door contact te maken, te signaleren, motiveren, opvoeden en activeren.
Jongerenwerkers organiseren (soms samen met jongeren) activiteiten voor jongeren. Wil jij meedenken over welke activiteiten van onze gemeente een echte jongerengemeente kunnen maken? Meld je dan aan bij onze jongerenwerker Leonie Pachen via leonie.pachen@trajekt.nl.

Jeugdhulp

Werkwijze

We helpen u graag met deskundig advies en begeleiding. We luisteren eerst goed naar uw vraag. We praten over waar u tegenaan loopt en zetten samen op een rij wat er speelt. We denken met u mee over hoe u uw probleem kunt aanpakken. Misschien bent u al geholpen als we met elkaar bellen. En is er bijvoor­beeld een oplossing in uw buurt waar u nog niet aan gedacht heeft. Wij hebben een overzicht van alle partijen die kunnen ondersteunen. We helpen u bij het vinden van de partij die u het best kan bijstaan.

Het kan ook prettig zijn om een afspraak te maken en uitgebreider met elkaar te praten. Bijvoorbeeld als er in uw situatie meerdere of ingewikkelde problemen zijn. Dan kan het zijn dat er meer nodig is. U krijgt dan een contactpersoon en samen zorgen we voor de juiste (professionele) ondersteuning. We helpen u en uw gezin om weer op een fijne manier samen verder te kun­nen. Dat doen we samen met u en met de mensen om u heen. Daar waar nodig vragen we professionele organisaties om hulp en ondersteuning.

 • In gesprek:
  We gaan in gesprek met uw gezin en anderen uit uw omgeving die misschien ook kunnen helpen bij een oplossing. Zijn er al hulpverleners betrokken bij uw gezin? Dan vragen we hen ook om erbij te zijn. In dit gesprek bespreken we wat u zelf kunt doen. We kijken ook wat de mensen uit uw omgeving willen en kunnen doen. Daar maken we afspraken over. Misschien is het nodig om daarnaast ook professionele ondersteuning van een hulporganisatie in te schakelen. Zoals bijvoorbeeld individuele begeleiding voor uw kind, opvoedondersteuning bij u thuis, (naschoolse) dagbehandeling of een psychodiagnostisch psychologisch onderzoek. Dat bespreken we ook samen.
 • Samen een plan maken:
  Na het gesprek maken we een plan. Daarin beschrijven we wat de situatie is, wat we willen bereiken en welke afspraken we hebben gemaakt.
 • Aan de slag:
  Als het plan klaar is, kunnen we aan de slag met de afspraken. Als we professionele ondersteuning voor u gaan regelen, leggen we dit besluit vast in een brief. Deze brief noemen we een beschikking. Daarmee kunt u, in overleg met uw contactpersoon, een zorgaanbieder kiezen. Samen met de zorgaanbieder bepaalt u de aanpak om de doelen te bereiken die we samen bepaald hebben.
 • Zitten we op de juiste weg?
  Na een tijdje gaan we opnieuw in overleg met de mensen die uw kind of uw gezin ondersteunen. We bespreken dan met elkaar of we op de juiste weg zitten. Misschien is er nog iets anders nodig, moeten we nieuwe afspraken maken of kan de samenwerking beter. Daar hebben we het over en samen zorgen we dat we de juiste stappen zetten.
 • Zoekt u iemand die met u mee kan denken?
  Als u graag iemand heeft die u ondersteunt in dit proces, maar in uw omgeving niemand heeft of als u een onafhankelijke partij erbij wilt hebben, kunt u ondersteuning vragen van een cliëntondersteuner. Deze persoon denkt gratis en onafhankelijk met u mee en helpt u bij het vinden van de juiste ondersteuning. Wilt u hier meer informatie over? Bel naar 088 010 22 22.

Contact

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland voert voor de gemeente Valkenburg de jeugdwet uit. U kunt bellen naar 14043 (kies 1 en daarna 4) of mailen naar jeugd@maastricht.nl. Het bezoekadres: Randwycksingel 22, Postbus 4902, 6202 TC Maastricht. 

Kosten

Uw contactpersoon vertelt u over de financiering van de ondersteuning die u ontvangt. Meestal zijn er geen kosten voor u als ouder/verzorger. Alleen als u meer zorg wilt ontvangen dan is toegekend, kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Privacy

We verwerken alleen persoonlijke gegevens die we nodig hebben. Dat gebeurt in overleg met u en binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie over de AVG.

Samenwerking met andere organisaties

Het kan zijn dat andere organisaties ook al ondersteuning bieden aan uw kind. Als dat zo is, zien we dat via een landelijk digitaal systeem. Dit systeem heet de Verwijsindex. We gebruiken dit om als hulporganisaties beter met elkaar samen te kunnen werken. Wij registreren uw kind in de Verwijsindex na de eerste afspraak met onze contactpersoon. In de Verwijsindex komt geen inhoudelijke informatie. We zetten alleen de naam, het geslacht, het BSN-nummer en het adres erin. Als een andere organisatie uw kind ook al heeft aangemeld, ontstaat er een match in het systeem. Uw contactpersoon kan dan contact opnemen met de betreffende hulpverlener om af te stemmen. Zo voorkomen we dat we langs elkaar heen werken.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee een jongere en/of zijn ouders zelf jeugdhulp kunnen inkopen bij een jeugdhulpaanbieder. Eerst wordt bepaald of jeugdhulp nodig is. Daarna wordt beoordeeld of een pgb verstrekt wordt. Voor meer informatie: Pgb voor jeugdhulp | De Jeugdwet | Regelhulp - Ministerie van VWS. (Deze link gaat naar een externe website)

Meer weten

Wilt u meer weten over de jeugdhulp? Kijk dan op www.jeugdhulpzuidlimburg.nl (Deze link gaat naar een externe website).