Wijk boa's

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren, beter bekend als BOA's, helpen inwoners en ondernemers mee een fijne en veilige leefomgeving te creëren. Sinds enige tijd hebben wijken ook hun eigen 'wijkboa'. Een wijkboa werkt veel samen met de wijkagent, ieder met hun eigen bevoegdheden.

Wijkboa's

Inloopspreekuur

Let op: De maandelijkse spreekuren van onze wijkboa's zijn uitgesteld. Maar blijf niet met opmerkingen of vragen zitten! De wijkboa’s zijn er voor u. Zij zijn ook nu bereikbaar via telefoonnummer 14 043 of e-mail info@valkenburg.nl

De wijkboa en wijkagent zijn gebaat bij meldingen, vragen en tips. Zo weten zij wat er leeft in de wijk en kunnen zij acties ondernemen of meldingen doorzetten. U kunt bij uw wijkboa terecht tijdens het inloopspreekuur. Een afspraak maken is niet nodig. Natuurlijk worden de corona-maatregelen tijdens het spreekuur nageleefd.

Wijkboa's Valkenburg

Valkenburg Centrum, Emmaberg, Hekerbeek en Walem
Roy Kostons / Chris de Waard

Locatie spreekuur: Visit Zuid-Limburg Experience (Theodoor Dorrenplein)

Wijkboa's Broekhem en Houthem Sint Gerlach

Houthem, St. Gerlach, Vroenhof, Strabeek, Broekhem Noord, Broekhem Zuid, Ravensbos en De Valkenberg
Lisa Toonen / Tim van Gelooven

Locatie spreekuur Broekhem: Ouderenwinkel Heuvelland in Broekhem

Locatie spreekuur Houthem: Holle Eik

Wijkboa's Berg en Terblijt en Vilt

Berg en Terblijt, Vilt, Geulhem en Rasberg
Roger Lejeune

Locatie spreekuur Berg en Terblijt: PLUS Supermarkt

Locatie spreekuur Vilt: Cascade

Wijkboa's Schin op Geul en Sibbe

Schin op Geul, Strucht, Schoonbron, Oud Valkenburg, Sibbe en IJzeren

Locatie spreekuur Schin op Geul: 't Geboew

Locatie spreekuur Sibbe: Café Aan de Kirk