Discriminatie melden

Discriminatie komt vaker voor dan u denkt. Eén op de vier mensen wordt wel eens of vaker gediscrimineerd.

Beschrijving

Discriminatie kan altijd en overal voorkomen en het kan iedereen overkomen, ook in Valkenburg aan de Geul. Op school als u dyslectisch bent en geen aangepaste toets mag maken. Of in de buurt als u bedreigd wordt omdat je homo bent. Misschien word je op het werk gepest omdat je moslim bent of krijg je geen contractverlenging omdat je zwanger bent. Of je wilt gaan sporten, maar kan dat niet omdat je assistentiehond niet de sportschool in mag.

Voorwaarden

Als u zich gediscrimineerd voelt op grond van uw herkomst, godsdienst, leeftijd, geslacht, handicap of chronische ziekte, seksuele gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke staat of op welke grond dan ook, dan kunt u dat melden.

Aanpak

Als u ADV Limburg belt, mailt of bij hen langsgaat, luisteren zij naar uw verhaal en bekijken zij j samen met u wat zij voor u kunnen doen. Misschien wilt u gewoon uw verhaal kwijt en advies krijgen, maar ADV Limburg kan ook voor u bemiddelen, een klachtenprocedure starten bij het College voor de Rechten van de Mens of u ondersteunen bij het doen van aangifte bij de politie. U kunt ook anoniem een melding doen.

ADV Limburg doet nooit iets zonder uw toestemming en hun hulp is gratis. Ook als uw klacht over een bepaalde organisatie of instantie gaat, behandelen zij uw klacht neutraal want het is een onafhankelijke organisatie.

Contact

Voor hulp bij discriminatie kunt u contact opnemen met ADV Limburg. Dat kan telefonisch via 043-321 84 89 of via het meldformulier op de website van ADV Limburg (Deze link gaat naar een externe website).