Help hennep uw buurt uit

Help hennep uw buurt uitHennepkwekerijen zijn gevaarlijk, illegaal en dus strafbaar. Dit geldt ook voor een zogenoemde stekkerij, drogerij of knipperij. De gemeente Valkenburg aan de Geul pakt hennepkwekers hard aan door extra strenge maatregelen. Hennepkwekers krijgen hierdoor naast vele problemen in hun woonsituatie ook te maken met een keiharde financiële aanpak. Dit moet mensen ontmoedigen om een hennepkwekerij te beginnen. Hennepteelt wordt omringd met criminele activiteiten.

Gemeente Valkenburg aan de Geul en de politie tolereren niet dat hierdoor uw woonomgeving onveilig wordt.

Overlast en gevaar voor uw woonomgeving

Mede dankzij signalen uit de buurt, worden jaarlijks meerdere hennepkwekerijen in Valkenburg aan de Geul ontmanteld. Dit gebeurt in bijna alle kernen van onze gemeente, dus mogelijk ook bij u in de buurt. Blijft u daarom a.u.b. melden wanneer u een hennepkwekerij in uw buurt vermoedt.

Een hennepkwekerij bezorgt de omgeving veel overlast en onveiligheid. Denk aan lekkages, schimmelvorming, stankoverlast, stroomstoringen en branden door oververhitting. Twijfel dus niet om een illegale kwekerij aan te geven. Ook al bent u niet helemaal zeker, meld dat dan ook. Dit kan ook anoniem.

Vermoedt u de aanwezigheid van een hennepkwekerij in uw buurt of wijk?

 • Meld dit bij de politie, tel. 0900-8844.
 • U kunt ook anoniem bellen naar Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000.
 • Drugsmeldpunt 043 - 350 51 11

Signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij

 • Stankoverlast door een vreemde lucht (zoals bij coffeeshops)
 • Geluidsoverlast van afzuiginstallaties
 • Condensvorming op de ramen of warme muren
 • Tocht (een versterkte af- en aanvoer van lucht)
 • Stroomstoringen (schommeling in stroomsterkte, bijvoorbeeld knipperende lampen)
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen)

Wat riskeert een hennepteler?

Goede redenen om te stoppen of niet te beginnen:

Wonen

 • Woningcorporatie: ontbinding van uw huurcontract en uitzetting uit uw woning. Dit geldt ook als u als huurder iemand anders de gelegenheid geeft om hennep te kweken in uw huurwoning. De eerstvolgende twee jaar komt u niet meer in aanmerking voor een andere corporatiewoning.
 • Huurwoning particulier: gemeente informeert de eigenaar/verhuurder in alle gevallen. Eigenaar mag huur contract ontbinden.
 • Eigen woning: sluiting van de woning (drie tot twaalf maanden)
 • Mogelijke beslaglegging op waardevolle spullen door gemeente, politie en Belastingdienst.

Betalen schade en boete

 • Kosten herstel van schade aan huurwoning.
 • Kosten ontmanteling: kan oplopen tot ruim € 3.000,-.
 • Kosten bij herhaling: € 25.000,-.
 • Terugvorderen en mogelijk stopzetting uitkering UWV of bijstandsuitkering (ook als u een ander in uw woning laat kweken).
 • Ontnemingsmaatregel: alle winst uit de kwekerij wordt teruggevorderd door het Openbaar Ministerie.
 • Navordering van niet aangegeven inkomsten uit hennep door de Belastingdienst.
 • Mogelijke beslaglegging op goederen door gemeente, politie en Belastingdienst.
 • Terugvordering kosten van gestolen stroom door Enexis. Bovendien kunnen door Enexis aanvullende maatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een ‘slimme’ meter.
 • Het Verbond van Verzekeraars wordt in kennis gesteld, waardoor de kans groot is dat u mogelijk geroyeerd wordt uit alle verzekeringen.

Gezin

Minderjarigen in huis: voor kinderen is het wonen in een huis waar een hennepkwekerij zit een zeer onveilige situatie. Daarom wordt de gezinssituatie besproken in het Veiligheidshuis en volgt mogelijk onderzoek door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling of zelfs door de Raad voor de Kinderbescherming.

Strafvervolging

 • Strafrechtelijke vervolging: er volgt een taakstrafzitting bij het Openbaar Ministerie of een zitting van de Politierechter. Gevolg kan zijn: boete, taakstraf of gevangenisstraf en altijd strafblad.
 • Aangifte vernieling: woningcorporaties doen altijd aangifte van vernieling. Dit wordt meegenomen in het strafproces.
 • Enexis doet eveneens aangifte en ook dit wordt meegenomen in het strafproces.

Crimineel circuit

Thuiskwekers belanden vaak in een crimineel circuit waar ze niet gemakkelijk uit kunnen komen. Of het nu gaat om de aanschaf van materialen die nodig zijn voor de kwekerij of om de verkoop van de oogst. De leveranciers en afnemers zijn vaak betrokken bij criminele organisaties. Steeds vaker ook worden thuiskwekers overvallen in hun woning. Het hele gezin is hiervan dan de dupe.

Betrokken instanties

Bij de aanpak van illegale hennepkwekerijen wordt intensief samengewerkt door vele partijen:
gemeente Valkenburg aan de Geul, Openbaar Ministerie, Politie Limburg, Woningcorporaties, Enexis, Belastingdienst, Brandweer Zuid-Limburg en UWV.