Rampenbestrijdingsplan

In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de geneeskundige hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s zorgen voor de bestrijding van rampen en ongevallen en voor crisisbeheersing. Bij de veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn 18 gemeenten aangesloten. 

Wilt u informatie over het voorkomen van rampen en crisissen? Neem dan contact op met uw veiligheidsregio.

Beschrijving

U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over crisisplannen. Dit zijn plannen voor het voorkomen van branden, rampen en crisissen.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing.

Een veiligheidsregio maakt maakt crisisplannen (ook wel rampenbestrijdingsplannen) op voor bedrijven en instellingen. Hierin staan in ieder geval:

  • welke personen en instanties betrokken zijn
  • wie welke maatregelen neemt
  • wie de bevolking informeert en welke maatregelen daarvoor nodig zijn

Er zijn bijvoorbeeld crisisplannen voor chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden of voor een overstroming door een dijkdoorbraak.

Een veiligheidsregio stelt minimaal één keer in de 4 jaar een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan op. 

Aanpak

Lees hoe u zich kunt voorbereiden op rampen en crisissen. Neem daarvoor contact op met de veiligheidsregio (Deze link gaat naar een externe website) waarin u woont of waarin uw bedrijf gevestigd is.

Meer informatie