Rampenbestrijdingsplan

In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de geneeskundige hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s zorgen voor de bestrijding van rampen en ongevallen en voor crisisbeheersing. Bij de veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn 18 gemeenten aangesloten. 

Wilt u informatie over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van rampen en crisissen? Neem dan contact op met uw veiligheidsregio.

Beschrijving

U kunt een veiligheidsregio om informatie vragen over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van branden, rampen en crisissen.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. In een veiligheidsregio werken brandweer, gemeente, politie en de medische hulpverlening samen. Veiligheidsregio’s bestrijden rampen en ongevallen. Ook zorgen ze voor crisisbeheersing.

Een veiligheidsregio maakt rampenbestrijdingsplannen op voor bedrijven en instellingen. In een rampenbestrijdingsplan staan in ieder geval:

  • welke personen en instanties betrokken zijn bij rampenbestrijding
  • welke maatregelen genomen moeten worden bij rampenbestrijding en door wie
  • welke maatregelen genomen moeten worden bij het informeren van de bevolking over de rampenbestrijding en door wie

Er zijn bijvoorbeeld rampenbestrijdingsplannen voor chemische bedrijven, ziekenhuizen, vliegvelden of voor een overstroming door een dijkdoorbraak.

Een veiligheidsregio stelt minimaal één keer in de 4 jaar een regionaal risicoprofiel, een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan op. 

Aanpak

Zo vraagt u informatie over rampenbestrijdingsplannen en het voorkomen van rampen en crisissen.

  • U neemt contact op met de veiligheidsregio waarin u woont of waarin uw bedrijf gevestigd is.

Meer informatie