Parkeerbon

Betaalt u geen parkeergeld waar dit verplicht is? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. U ontvangt dan thuis een brief.

U kunt ook een boete krijgen. Dat is iets anders dan een parkeerbon. Een boete krijgt u bijvoorbeeld als u fout parkeert. U kunt bezwaar maken tegen de parkeerbon of boete.

Beschrijving

In sommige gebieden moet u betalen om te parkeren. Dit heet parkeerbelasting. U betaalt deze belasting bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. Betaalt u niet? Of betaalt u te weinig? Dan kunt u een parkeerbon krijgen. Dit is een naheffing voor de parkeerbelasting die u niet heeft betaald.

Een parkeerbon is niet hetzelfde als een boete. Een boete krijgt u voor een overtreding. Bijvoorbeeld als u fout geparkeerd staat of als u te hard rijdt. Een boete krijgt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Voorwaarden

Persoonlijke omstandigheden zijn geen reden om de parkeerbon niet te betalen. Ook hebben rechters aangegeven dat bezwaar maken geen zin heeft als:

 • Uw bankpas of creditcard weigerde;
 • U net te laat bij uw auto terug was, omdat een afspraak uitliep of u de weg kwijt was;
 • U het bedrag dat u moet betalen te hoog vindt.

U kunt wel bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U heeft uw auto aan de kant gezet om eerste hulp te verlenen bij een ongeluk. Of bijvoorbeeld om uzelf of iemand anders snel naar een arts of ziekenhuis te brengen (levensbedreigend);
 • Uw vermelding in het kentekenregister klopt niet. U bent dus niet (meer) de eigenaar van de auto waar het om gaat;
 • Uw auto is gestolen.

Aanpak

Zo betaalt u een parkeerbon:

 • U ontvangt een brief van de gemeente.
 • In de brief staat hoeveel, hoe en voor wanneer u moet betalen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de parkeerbon, kunt u bezwaar maken. Dit moet u binnen 6 weken doen. In uw bezwaarschrift moet duidelijk staan waarom u het niet eens bent met de parkeerbon. Voeg eventueel bewijsstukken toe.

Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van een kopie van uw vergunning en/of kaartje.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie