Trouwambtenaar voor een dag

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap laten voltrekken door een bekende. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u wilt trouwen of het partnerschap laat registreren.

Beschrijving

Een familielid, vriend of kennis mag ook uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voltrekken. We wijzen de persoon van uw keus dan aan tot uw trouwambtenaar. Voorwaarde voor deze aanwijzing is dat de persoon een VOG (verklaring omtrent gedrag) kan inleveren. Daarna  vindt aanwijzing en beëdiging door de rechtbank plaats.

Houd er rekening mee dat het aanwijzen van een trouwambtenaar voor 1 dag minimaal 12 weken voor de huwelijksdatum moet gebeuren.
Is de gewenste trouwambtenaar al trouwambtenaar in een andere Nederlandse gemeente? Dan kan de aanwijzing binnen 6 weken plaatsvinden. Trouwt u binnen 6 weken dan kan er geen trouwambtenaar voor 1 dag meer aangewezen worden.

Er is wel altijd ook een trouwambtenaar van de gemeente Valkenburg aan de Geul aanwezig. Deze ambtenaar zorgt voor de trouwakte en controleert of de ceremonie volgens de wet verloopt.

Kosten

Kosten voor het aanwijzen van de door u gewenste trouwambtenaar voor 1 dag zijn € 203,00.

Deze kosten komen bij de andere kosten van trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Voorwaarden

De trouwambtenaar voor 1 dag moet:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • Van onbesproken gedrag zijn (niet bekend zijn bij justitie of politie)
 • De eed of belofte afleggen bij de rechtbank Limburg in Maastricht (als de trouwambtenaar voor 1 dag nog geen buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand is in een andere gemeente)
 • Akkoord gaan met de gedragscode voor ambtenaren en een integriteitsverklaring ondertekenen
 • Bekend zijn met de wetsartikelen uit Boek I van het Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn
 • Een huwelijk of geregistreerd partnerschap correct en volgens de wet kunnen sluiten
 • Een toespraak kunnen houden
 • Gepaste kleding dragen

Aanpak

Zo vraagt u benoeming tot trouwambtenaar aan:

 • Stuur uw verzoek naar de gemeente waar u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren.
 • Stuur een kopie van het legitimatiebewijs van de persoon die het huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat voltrekken mee

Is de gewenste trouwambtenaar nog geen trouwambtenaar in een andere Nederlandse gemeente? Stuur dan ook van deze persoon een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) mee. Wij verzorgen daarna een digitale aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  en sturen deze per e-mail naar uw gewenste trouwambtenaar voor 1 dag.

Is de gewenste trouwambtenaar al trouwambtenaar in een andere Nederlandse gemeente? Stuur dan een nog geldig aanwijsbesluit als trouwambtenaar van die gemeente en het proces-verbaal van beëdiging als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie