Zelf trouwlocatie kiezen

Wilt u zelf uw trouwlocatie kiezen? Neem contact op met de gemeente.

Beschrijving

U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. De gemeente moet toestemming geven voordat u op deze plek mag trouwen. De locatie moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Daarom is het verstandig op tijd contact op te nemen met de gemeente. Die kan u ook vertellen of u eventueel nog vergunningen nodig heeft.

Voorwaarden

 • De huwelijkslocatie moet beschikbaar zijn voor alle mogelijke soorten te sluiten wettelijke huwelijken en partnerschapsregistraties.
 • De huwelijkslocatie is voor iedereen (ook voor mindervaliden) openbaar toegankelijk tijdens de huwelijks- / partnerschapsceremonie.
 • De huwelijkslocatie is wettelijk toegestaan en voldoet aan alle wettelijke voorschriften m.b.t. gebruik, toegankelijkheid, veiligheid etc.
 • Bij de huwelijkslocatie zijn stoelen en tafels aanwezig.
 • De huwelijkslocatie beschikt over voldoende parkeergelegenheid op of om de locatie. Tenminste de BABS (trouwambtenaar) dient gratis te kunnen parkeren.
 • De huwelijkslocatie heeft een gastheer / gastvrouw die het gezelschap begeleidt en de verdere organisatie regelt. De BABS (trouwambtenaar) komt alleen voor het sluiten van het huwelijk / geregistreerd partnerschap.
 • De huwelijkslocatie beschikt over toiletten.
 • De huwelijkslocatie beschikt over een kleedruimte voor de BABS (trouwambtenaar).
 • De huwelijkslocatie is representatief als trouwzaal en is kwaliteit bevorderend voor het imago van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
 • Tijdens de huwelijks- / partnerschapsceremonie wordt geen alcohol geschonken.

Aanpak

Zo vraagt u toestemming aan voor een eenmalige trouwlocatie: 

 • U neemt contact op met de gemeente.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Formulieren