Starterslening

In de huidige woningmarkt is het voor starters (koopstarters) moeilijk om een woning te kopen. Met de Starterslening kunnen mensen de eerste stap op de koopmarkt toch maken. De lening is een aanvullende (tweede) hypotheek. Het bedrag kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximaal mogelijke hypotheek voor de koper.

Wat u moet weten?

 • Een starterslening is een aanvullende lening bovenop een reguliere hypothecaire lening om de aankoop van een eerste woning mogelijk te maken.
 • De starterslening bestaat uit 2 delen:
  • Een lening-deel dat annuïtair wordt afgelost: de starterslening
  • Een lening-deel dat qua bedrag oploopt: de combinatielening
 • De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de starterslening wordt de eerste 3 jaar 'betaald' met de combinatielening. Vanaf het 4de jaar betaalt u rente en aflossing op beide delen van de lening en zo betaalt u de lening in 27 jaar terug. Mocht uw inkomen na deze 3 jaar niet hoog genoeg zijn om de toekomstige maandlasten te kunnen dragen, dan kunt u een hertoets aanvragen bij SVn. Uw inkomen wordt dan opnieuw getoetst. De uitkomst hiervan kan zijn dat u gedurende 3 jaar (= jaar 3 t/m 6) minder of niet hoeft af te lossen.
 • Tussentijdse of gedeeltelijke aflossing van beide delen van de lening is mogelijk en boetevrij.
 • De Starterslening wordt onder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten en dient gelijktijdig met de hypotheek (ook met NHG) bij de notaris te passeren.
 • De lening moet altijd worden afgelost.
 • Startersleningen worden verstrekt voor zover het beschikbare budget toereikend is. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
 • Of u en uw eventuele partner in aanmerking komen voor een Starterslening hangt af van de koopprijs van de woning en uw inkomen. U kunt online een proefberekening maken op de website van SVn. Controleer ook of u beiden aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden Starterslening

Deze voorwaarden gelden zowel voor u als uw eventuele partner

 • U koopt een woning in de gemeente Valkenburg aan de Geul (bestaande woning of nieuwbouw) waar u zelf in gaat wonen.
 • U kocht niet eerder een eigen huis, bent 18 jaar of ouder en bent een in Nederland verblijfsgerechtigde natuurlijke persoon.
 • U heeft een ondertekende voorlopige koopovereenkomst.
 • U koopt een woning die niet duurder is dan € 280.000, hieraan is geen maximale leeftijdsgrens gekoppeld
 • Afsluitkosten, notariskosten en andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd. Alles volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
 • De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van de financiële situatie van de aanvrager en is maximaal 20% van de koopsom, met een maximum van € 56.000.
 • Verbeterkosten of kosten meerwerk aan de woning mogen worden meegefinancierd tot de maximale koopgrens.

Verbeterkosten of kosten meerwerk moeten apart worden gespecificeerd in een financieringsopzet en komen terug in het taxatierapport. Het verzoek om dit te (laten) maken krijg je via de financieel adviseur of hypotheekverstrekker.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe  keuken of badkamer, een dakkapel, een uit-/ aanbouw, een warmtepomp etc. Een volledige opsomming van verbeterkosten of kosten meerwerk is niet te geven op voorhand.

De financiële beoordeling van de lening gebeurt niet door de gemeente, maar door de hypotheekverstrekker (eerste hypotheek) en Svn.

Aanvragen Starterslening

Vraag eerst met het online formulier Starterslening bij de gemeente een toewijzingsbrief aan. Daarmee kunt u bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de aanvraag voor de lening indienen. Bij uw aanvraag moet u ook de voorlopige koop- of koop-/aannemingsovereenkomst toevoegen. Let op: deze toewijzingsbrief van de gemeente betekent niet dat u ook de lening krijgt. Dit wordt vastgesteld door Svn.

Vervolg aanvraag

 • U ontvangt van de gemeente per e-mail een toewijzingsbrief, waarin staat dat u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een afwijzing.
 • De lening vraagt u rechtstreeks aan bij SVn. Uitleg hierover staat in de brief. Let op dat u alle benodigde documenten meestuurt, ook de toewijzingsbrief van de gemeente.
 • SVn voert een financiële toets uit.
 • Na de toets ontvangt u van SVn het definitieve besluit met het toegekende bedrag, de te betalen rente en het maandbedrag dat u na 3 jaar af gaat lossen.

Kosten Starterslening

De aanvraag van een toewijzingsbrief zelf kost niets. Gaat u gebruik maken van de Starterslening, hou dan rekening met de volgende bijkomende kosten:

 • Afsluitkosten SVn € 750,=
 • Borgtochtprovisie NHG (Deze link gaat naar een externe website), 0,7% over de hoofdsom
 • Kosten bij een eventuele hertoets voor verlenging van de aflossingsvrije periode € 155,= (na 3 jaar)
 • Notariskosten (transportakte en hypotheekakte)
 • Kosten financieel advies (bijv. bank of assurantiekantoor)
 • Makelaarskosten (taxatie)

Meer informatie

Voor meer informatie over de Starterslening stuurt u een e-mail naar starterslening@valkenburg.nl of overlegt u de mogelijkheden met uw hypotheekadviseur. Ook kunt de website van SVn (Deze link gaat naar een externe website) bekijken voor meer informatie.