Reclamebelasting

Heeft u reclame langs de weg geplaatst? Misschien moet u reclamebelasting betalen. De gemeente stuurt u een belastingaanslag.

Beschrijving

De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst.

Belangrijk om te weten:

  • de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond
  • u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen
  • u betaalt ook precariobelasting voor reclame op of boven gemeentegrond

Kosten

De kosten van de reclame- en precariobelasting staan meestal in 1 belastingaanslag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van reclamebelasting zijn:

  • De reclame is vanaf de openbare weg zichtbaar. Bijvoorbeeld: reclame aan de gevel van een café of een billboard langs de snelweg.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken doen.