Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente heft belasting op bepaalde voorzieningen. De meest voorkomende zijn: onroerendezaakbelasting (ozb), hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen wordt deels uitgevoerd door BsGW in Roermond en deels door de gemeente zelf. 

Beschrijving

De heffing en invordering van afvalstoffenheffing in Valkenburg aan de Geul wordt uitgevoerd door  BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond.
U moet de afvalstoffenheffing ook betalen als u geen gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente. Of als u weinig of geen afval aanbiedt.

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Kosten

Kijk voor de kosten op de website van BsGW. (Deze link gaat naar een externe website)

Aanpak

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

Meer informatie