Toeristenbelasting betalen

Biedt u plek aan toeristen om te overnachten? Dan betaalt u toeristenbelasting aan de gemeente.
Vanaf 1 januari 2024 verloopt dit via de BsGW (Deze link gaat naar een externe website).

Beschrijving

Als u een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, dan moet u toeristenbelasting betalen. U mag de toeristenbelasting aan de gast doorberekenen. U moet hiervoor het aantal gasten en overnachtingen registreren. U vermeldt de toeristenbelasting apart op de factuur aan uw gast.

Kosten

Toeristenbelasting tarieven 2024:

  • Hotel, B&B, pension etc.: € 2,50 per persoon per overnachting.
  • Campings (kampeermiddelen): € 1,90 per persoon per overnachting.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het betalen van toeristenbelasting zijn onder andere:

  • Uw gasten betalen voor de overnachting.
  • De gast staat niet in de basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente ingeschreven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de aanslag bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar, via de contactgegevens die vermeld staan op de aanslag. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Controle

De gemeente of de BsGW kunnen op uw locatie controles laten uitvoeren. Indien u hiervoor een oproept krijgt heeft u de verplichting om daaraan mee te werken. Met deze controles stelt de gemeente de volledigheid van de opbrengsten uit toeristenbelasting vast.

Wijzigingen per 1 januari 2024

Met ingang van het heffingsjaar 2024 wordt de heffing en invordering van de toeristenbelasting namens de gemeente uitgevoerd door de BsGW (Deze link gaat naar een externe website). Als ondernemer ontvangt u in het 2e kwartaal van 2024 de eerste aanslag vanuit de BsGW. Voor de afwikkeling van verschuldigde toeristenbelasting over 2023 (en eerdere jaren) blijft u contact houden met de gemeente.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.