Rekenkamercommissie

Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren. De gemeente Valkenburg aan de Geul  vult deze functie gezamenlijk in met de gemeenten Beek, Beekdaelen en Meerssen onder de naam gezamenlijke Rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.

De rekenkamercommissie verricht onafhankelijk onderzoeken in alle samenwerkende gemeenten en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiënter te laten functioneren. Met de rekenkamercommissie beschikt de gemeenteraad over een instrument om zijn controlerende taak beter uit te voeren.

Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid ('in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten?'), doelmatigheid ('had met dezelfde middelen niet een beter resultaat kunnen worden geboekt?') en rechtmatigheid ('is het beleid volgens het budget uitgevoerd?'). Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden met de gemeenteraad besproken en zullen openbaar gepubliceerd worden.

Op maandag 11 juli 2022 is de heer drs. A.W. (Ton) Spitsbaard door de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul benoemd tot voorzitter (en tevens) lid van de Rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.

Meer informatie

Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022 (Deze link gaat naar een externe website).