Rekenkamercommissie

Elke gemeente in Nederland beschikt over een rekenkamer of rekenkamercommissie. De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft een gezamenlijke rekenkamercommissie met vijf andere gemeenten: Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen en Beekdaelen.
Met de rekenkamercommissie beschikken de gemeenteraden over een instrument om hun controlerende taak beter uit te voeren. De rekenkamercommissie verricht onderzoeken en doet aanbevelingen om gemeenten nog beter en efficiënter te laten functioneren. Bij de onderzoeken gaat het om: doeltreffend-heid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Meer informatie over de rekenkamercommissie.