Raadscommissies

Commissie Sociaal Domein (SD)

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: Wmo, ouderen, participatiewet, jeugdzorg, jongeren, onderwijs (huisvesting, kinderopvang en basisonderwijs), zelfsturing, duurzaamheid, milieu, afval en energie. De portefeuillehouders zijn: drs. R. Meijers (wethouder) / N.J.M.M. Dauven (wethouder)

Voorzitter: Bianca Rooding-Eurlings (VVD)

Fractie AB

 • Veerle Marx (raadslid)
 • Nelly van de Venne (raadslid)
 • Mariet Dexters–Mijnes (burgerlid)
 • Lisette Lemmens-Graus (burgerlid)

Fractie CDA

 • Math Knubben (raadslid)
 • Jacques Blom (raadslid)
 • Anjo Jacobs - Bosch (burgerlid)
 • Gerrion Bell-Van Melick (burgerlid)

Fractie VSP

 • Jef Kleijnen (raadslid)
 • Jannie v.d. Worp-Krijger (burgerlid)
 • Chretien Jamin (burgerlid)

Fractie PGP

 • Hilde Baaij (raadslid)
 • Harm Kornegoor (burgerlid)

Fractie VVD

 • Nelleke Gilissen (raadslid)
 • Chris Schrouff (burgerlid)
 • Kevin Rouwette (burgerlid)

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: ruimtelijke ordening, omgevingswet, openbare ruimte, natuur en landschap, volkshuisvesting, verkeer en waterstaat, openbaar vervoer, gemeentelijke eigendommen en groeves. De portefeuillehouders zijn: drs. C.P.J.L. Vankan (wethouder) / drs. R. Meijers (wethouder).

Voorzitter: Hilde Baaij (PGP)

Fractie AB

 • Bert Hardij (raadslid)
 • Harry Cobben (raadslid)
 • Carlo Hoenjet (burgerlid)

Fractie CDA

 • Thomas Brune (raadslid)
 • Jan Prevoo (raadslid)
 • Paul Wester (burgerlid)

Fractie VSP

 • Lloyd Wagemans (raadslid)
 • Peter Majolein (burgerlid)
 • Dré Habets (burgerlid)

Fractie PGP

 • Pat-Jos Huisman (raadslid)
 • Ruud Engels (burgerlid)
 • Marlieke Baggermans-Kieboom (burgerlid)

Fractie VVD

 • Bianca Rooding–Eurlings (raadslid)
 • Pierre Eijssen (burgerlid)
 • Bas Versijp (burgerlid)

Commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie (EFTR)

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: economie en toerisme, financiën, werkgelegenheid, Retail en uitstallingenbeleid, evenementen, vergunningen parkeren, kunst en cultuur en voortgezet onderwijs. De portefeuillehouders zijn: J.M.M. Vermeer (wethouder) / N.J.M.M. Dauven (wethouder).

Voorzitter: Jacques Blom (CDA)

Fractie AB

 • Wim Weerts (raadslid)
 • Veerle Marx (raadslid)
 • Loe Mlodzick (burgerlid)
 • Stef Gielen (burgerlid)

Fractie CDA

 • Math Knubben (raadslid)
 • Jef Pluijmen (burgerlid)
 • Jos Geelen (burgerlid)

Fractie VSP

 • Gertie Silverentand-Nelissen (raadslid)
 • Frank Eurlings (burgerlid)
 • Chrétien Jamin (burgerlid)

Fractie PGP

 • Corry Fulmer-Bouwens (raadslid)
 • Klaas Spoelstra (burgerlid)
 • Doeke Krikke (burgerlid)

Fractie VVD

 • Nelleke Gilissen (raadslid)
 • Theo Rooding (burgerlid)
 • Jack Hermes (burgerlid)

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)

Deze raadscommissie adviseert de gemeenteraad over te nemen besluiten rondom thema's als: openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, brandweer, politie, dienstverlening, communicatie en PR, strategische agenda's en projecten en vergunningen APV. De portefeuillehouder is: D.M.M.T. Prevoo (burgemeester).

Voorzitter: Wim Weerts (AB)

Fractie AB

 • Bert Hardij (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie CDA

 • Math Knubben (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie VSP

 • Jef Kleijnen (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie PGP

 • Corry Fulmer-Bouwens (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie VVD

 • Bianca Rooding–Eurlings (raadslid/fractievoorzitter)