Raadscommissies

Commissie Sociaal Domein (SD)

Voorzitter: Bianca Rooding-Eurlings (VVD)

Fractie AB

 • Bert Hardij (raadslid)
 • Veerle Marx (raadslid)
 • Nelly v.d. Venne (burgerlid)
 • Mariet Dexters–Mijnes (burgerlid)

Fractie CDA

 • Math Knubben (raadslid)
 • Jacques Blom (raadslid)
 • Huub Maenen (burgerlid)

Fractie VSP

 • Jef Kleijnen (raadslid)
 • Jannie v.d. Worp-Krijger (burgerlid)
 • Ger Ruijter (burgerlid)

Fractie PGP

 • Hilde Baaij (raadslid)
 • Hub Aussems (burgerlid)
 • Dinant Kamphuis (burgerlid)

Fractie VVD

 • Mariëlle Smeets–Vermariën (raadslid)
 • Wilma Scheres (burgerlid)

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB)

Voorzitter: Hilde Baaij (PGP)

Fractie AB

 • Niels Dauven (raadslid)
 • Harry Cobben (raadslid)
 • Pim Zwakenberg (burgerlid)
 • Carlo Hoenjet (burgerlid)

Fractie CDA

 • Marij Verheggen-Penders (raadslid)
 • Thomas Brune (raadslid)
 • Jan Prevoo (burgerlid)
 • Paul Wester (burgerlid)

Fractie VSP

 • Lloyd Wagemans (raadslid)
 • Peter Majolein (burgerlid)

Fractie PGP

 • Pat-Jos Huisman (raadslid)
 • Colette Rasenberg (burgerlid)
 • Ruud Engels (burgerlid)

Fractie VVD

 • Bianca Rooding–Eurlings (raadslid)
 • Roger Hupperichs (burgerlid)

Commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie (EFTR)

Voorzitter: Marij Verheggen–Penders (CDA)

Fractie AB

 • Wim Weerts (raadslid)
 • Bert Hardij (raadslid)
 • Loe Mlodzick (burgerlid)
 • Stef Gielen (burgerlid)

Fractie CDA

 • Math Knubben (raadslid)
 • Jacques Blom (raadslid)
 • Jef Pluijmen (burgerlid)
 • Michel Lebouille (burgerlid)

Fractie VSP

 • Gertie Silverentand-Nelissen (raadslid)
 • Frank Eurlings (burgerlid)
 • Chrétien Jamin (burgerlid)

Fractie PGP

 • Corry Fulmer-Bouwens (raadslid)
 • Klaas Spoelstra (burgerlid)
 • Doeke Krikke (burgerlid)

Fractie VVD

 • Mariëlle Smeets-Vermariën (raadslid)
 • Theo Rooding (burgerlid)
 • Twan Peeters (burgerlid)

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA)

Voorzitter: Wim Weerts (AB)

Fractie AB

 • Niels Dauven (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie CDA

 • Math Knubben (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie VSP

 • Jef Kleijnen (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie PGP

 • Corry Fulmer-Bouwens (raadslid/fractievoorzitter)

Fractie VVD

 • Bianca Rooding–Eurlings (raadslid/fractievoorzitter)