Gezondheid

De gemeente Valkenburg aan de Geul neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. De GGD Zuid-Limburg draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg. De regionale gezondheidsnota, opgesteld door de GGD Zuid-Limburg in afstemming met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, ‘Zuid Springt Eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ geldt voor de beleidsperiode 2020- 2023. Voor 2023 zijn de volgende doelen opgenomen:

  • Doorontwikkeling eigentijdse professionele JGZ, conform bestuurlijk document “Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag”;
  • Borging van programma Voorzorg en Stevig Ouderschap (aandeel JGZ);
  • Borging van programma Nu Niet Zwanger;
  • Borging programmabureau Trendbreuk;
  • Bijstelling van de begroting Veilig Thuis 2023.

Tevens zijn voor 2023 de volgende interventies structureel opgenomen: Uitbreiding Voorzorg en Stevig Ouderschap, Netwerkaanpak kinderen met overgewicht en obesitas en Knooppunten rondom Onderwijs en Kansrijke Start.

Regionale Gezondheidsnota

Lees hier de Regionale Gezondheidsnota 'Zuid Springt Eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’ (PDF, 2.9 MB). 

Contact

Voor de uitvoering van het programma Gezondheid werkt de gemeente Valkenburg aan de Geul samen met de GGD Zuid-Limburg. Mocht u vragen hebben omtrent gezondheidsvraagstukken, dan kunt u contact opnemen via 14 043.