Sport

Gemeente Valkenburg aan de Geul ondersteunt een gezonde leefstijl, met een passend voorzieningenniveau, met een beweegvriendelijke inrichting van de gemeente en met vitale ‘open’ sportverenigingen die maatschappelijk actief zijn. We willen zoveel mogelijk inwoners van Valkenburg aan de Geul laten sporten en/of bewegen om op deze wijze bij te dragen aan ontspanning, ontmoeting, gezonde leefstijl en meedoen met plezier. Samen met ouders, scholen en sportverenigingen zorgen we ervoor dat kinderen opgroeien in een gezonde en sportieve leefomgeving. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven en aan een vitale samenleving. De doelgroep ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar zelfredzaamheid en vitaliteit. Iedereen moet mee kunnen doen in Valkenburg aan de Geul met bijzondere aandacht voor inwoners waarbij dit niet vanzelfsprekend is. Sport en bewegen zetten we in als middel en verbindende schakel om mensen samen te brengen, zowel lokaal als regionaal.

Beleidsnota

Lees hier de Beleidsnota 'Valkenburg aan de Geul Beweegt' (PDF, 1.1 MB).

Regionaal Sportakkoord

Lees hier het Regionaal Sportakkoord 'Heuvelland in Beweging'. (PDF, 4.4 MB)

Contact

Voor de uitvoering van het programma Sport werkt de gemeente Valkenburg aan de Geul samen met bureau Negen (Deze link gaat naar een externe website). Mocht u vragen hebben omtrent sportstimulering, dan kunt u contact opnemen via 14 043.