Verzoek over persoonsgegevens indienen na handhaving

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) verzamelen en bewaren verschillende persoonsgegevens van u. U heeft een aantal rechten over deze persoonsgegevens. Een verzoek over uw persoonsgegevens doet u bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) (Deze link gaat naar een externe website) in dienst. Zij zorgen ervoor dat de gemeente veilig en leefbaar blijft. Boa’s werken samen met de politie.

Boa’s hebben soms persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld als ze controleren wie u bent. Of als ze een boete uitschrijven. Uw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verwerkt en bewaard. Dit gebeurt op een zorgvuldige, veilige en transparante manier. Dat is verplicht.

U heeft het recht om te weten hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt vragen om:

 • uw persoonsgegevens in te zien
 • uw gegevens te verbeteren
 • uw gegevens aan te vullen
 • uw gegevens te verwijderen of af te schermen
 • uw gegevens minder uitgebreid te verwerken
 • informatie te krijgen over:
  • wat de wettelijke grondslag is voor de verwerking
  • hoelang de gegevens worden bewaard
  • welke organisaties, bedrijven of personen uw gegevens hebben ontvangen
  • automatische beslissingen op basis van uw persoonsgegevens (profilering)

U moet een duidelijk antwoord krijgen. Maar uw verzoek kan niet altijd uitgevoerd worden. Als uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig zijn als bewijs, dan kunt u deze niet laten verwijderen.

Kosten

Een verzoek over uw persoonsgegevens indienen is gratis.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

 • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) heeft de persoonsgegevens geregistreerd.
 • De boa werkt voor de gemeente.
 • Het gaat om persoonsgegevens van:
  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar (u bent de wettelijk vertegenwoordiger)
  • iemand waarvan u wettelijk de belangen behartigt (u bent de curator)
  • iemand die u een bijzondere machtiging heeft gegeven (u bent de advocaat)
 • Uw verzoek brengt anderen niet in gevaar. Bijvoorbeeld een getuige.
 • Uw verzoek hindert de rechtspraak niet. U mag bijvoorbeeld bewijsmateriaal niet laten verwijderen. Ook al staan daar persoonsgegevens in.
 • Uw verzoek is redelijk. De gemeente mag uw verzoek weigeren als u bijvoorbeeld vaker hetzelfde soort verzoek doet.

Aanpak

Zo dient u een verzoek in over uw persoonsgegevens:

Termijn

De gemeente reageert binnen 6 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn eenmalig verlengen met 4 tot 6 weken. De gemeente laat het u schriftelijk weten als de termijn wordt verlengd.

Heeft u gevraagd om persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen? Dan krijgt u binnen 4 weken een reactie.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek over uw persoonsgegevens. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heeft u hulp nodig bij uw bezwaar of beroep? Vraag de Autoriteit Persoonsgegevens om bemiddeling. (Deze link gaat naar een externe website)

Krijgt u geen duidelijk antwoord op uw verzoek om informatie? Dien een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (Deze link gaat naar een externe website)

Meer informatie