Bewijs van in leven zijn

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Dit heet een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Beschrijving

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
 • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand.

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Kosten

 • Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita kost € 16,60
 • Vraagt uw pensioenfonds om het uittreksel? Dan is het gratis.
 • Een meertalig modelformulier van een attestatie de vita kost € 16,60

  Graag met pin betalen!

Aanpak

Zo vraagt u een attestatie de vita aan:

Maak een afspraak via de website of telefonisch via 14043. U komt persoonlijk naar balie.

U neemt mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel het bericht van de instantie waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft
 • uw geldige identiteitsbewijs

Als u de aanvraag doet voor een ander neemt u ook het volgende mee:

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • een kopie geldig identiteitsbewijs van die ander
 • schriftelijke machtiging van die ander

Bent u niet in staat om persoonlijk te komen?

 • U kunt iemand machtigen.
 • Wij bellen u dan om vragen te stellen om zo uw identiteit vast te stellen.
 • Als dat ook niet lukt kunt u een huisbezoek van een ambtenaar aanvragen. Hier zijn kosten en een termijn aan verbonden. Neem contact op met de afdeling Burgerzaken.

U betaalt bij de aanvraag. Graag met pin betalen.