Handtekening laten legaliseren

Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente.

Beschrijving

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier.

U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Kosten

Het laten legaliseren van uw handtekening kost €16,60 per document of formulier.

Voorwaarden

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn als u de handtekening zet op het document voor de legalisatie.

Aanpak

Zo kunt u uw handtekening laten legaliseren.

  • U gaat naar de gemeente en betaalt bij de legalisatie.
  • U levert aan:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • het document dat u wilt ondertekenen

U kunt uw handtekening eventueel ook laten legaliseren door een notaris.

Termijn

U krijgt de legalisatie meteen mee.