Omwisselen buitenlands rijbewijs

Met een buitenlands rijbewijs kunt u maar een bepaalde periode in Nederland blijven rijden. Daarna moet u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.

Let op

Vanaf het moment dat u de omwisseling aanvraagt tot het moment dat u uw nieuwe Nederlandse rijbewijs ophaalt mag u niet zelf rijden.

Beschrijving

Omwisselen kan alleen als uw rijbewijs nog geldig is en uit een land komt dat genoemd wordt op de volgende lijsten:

In bepaalde gevallen moet u eerst medisch gekeurd worden. Dit is in ieder geval zo als u een rijbewijs hebt dat niet uit een land van de EU/EVA komt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de RDW (Deze link gaat naar een externe website).

Bent u voor uw werk (kennismigrant) in Nederland? Dan kan het zijn dat u onder de zogenoemde 30% regeling van de Belastingdienst (Deze link gaat naar een externe website) valt. Dan kunt u uw buitenlands rijbewijs (uit elk land) omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit kan alleen als het buitenlands rijbewijs nog geldig is.

Voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs heeft u in dat geval een ‘Beschikking Bewijsregel’ (verklaring) van de Belastingdienst nodig. Deze vraagt u samen met uw werkgever aan.

Aanpak

Maak hiervoor een afspraak en neem de hieronder genoemde zaken mee naar uw afspraak:
  • Een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument.
  • Uw geldige buitenlandse rijbewijs
  • Een goed gelijkende kleuren pasfoto.
  • Indien van toepassing: De brief van de RDW met daarin dat u gezond verklaard bent.
  • Indien van toepassing: de ‘Beschikking Bewijsregel’ van de Belastingdienst.