Klachtenoverzicht 2023

Volgens artikel 9:12a van de Algemene wet bestuursrecht is de gemeente verplicht om jaarlijks de ingediende schriftelijke klachten te registreren en te publiceren. In 2023 heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul 9 klachten ontvangen.

Het betreft de volgende klachten:

 1. Datum: 5 maart 2023
  Zaaknummer: Z.1216785 aanvraag omgevingsvergunning, lange duur proces
  Afdeling: Vergunningen
  Status: Ingetrokken
 2. Datum: 5 juni 2023
  Zaaknummer: z.1220347 huwelijksakte
  Afdeling: KCC
  Status: Gegrond; excuses aangeboden
 3. Datum: 9 augustus 2023
  Zaaknummer: Z.1223212 eisen aan inschrijving BRP
  Afdeling: KCC
  Status: Formeel niet afgehandeld
 4. Datum: 14 september 2023
  Zaaknummer: Z.1224390: adres; bejegening
  Afdeling: KCC
  Status: Gesprek gevoerd, formeel niet afgehandeld
 5. Datum: 14 oktober 2023
  Zaaknummer: Z.1225348 handelwijze gevonden overleden kat
  Afdeling: OR
  Status: Informeel afgehandeld
 6. Datum: 26 oktober 2023
  Zaaknummer: Z.1225813 postadres, bejegening
  Afdeling: KCC
  Status: Informeel afgehandeld
 7. Datum: 9 november 2023
  Zaaknummer: Z.1226233 aanvraag rijbewijs, bejegening
  Afdeling: KCC
  Status: Formeel niet afgehandeld
 8. Datum: 14 november 2023
  Zaaknummer: Z.1226350 ziekenhuis Heerlen, niet reageren
  Afdeling: FAZA
  Status: Formeel niet afgehandeld
 9. Datum: 19 december 2023
  Zaaknummer: Z.1227474 verzoek snoeien bomen, niet gehoord worden
  Afdeling: OR
  Status: Formeel niet afgehandeld

* Met formeel niet afgehandeld wordt bedoeld dat er geen bericht in JOIN staat over de verdere afhandeling.