Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit via een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing.

De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften behandelt elke maand bezwaarschriften. Dit wordt gedaan tijdens de hoorzitting in het gemeentehuis.

Agenda

6 oktober 2021

  • 17:45 uur: Bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel van het pand in de Jan Deckerstraat te Valkenburg

13 oktober 2021

  • 17:00 uur: Bezwaarschrift tegen afwijzing verzoeken om nadeelcompensatie / tegemoetkoming in planschade als gevolg van herstructurering centrumgebied Valkenburg
  • 18:30 uur: Bezwaarschrift tegen het niet toekennen van de steun- en herstelregeling culturele sector gemeente Valkenburg

Wilt u aanwezig zijn bij een hoorzitting? Dat kan in de meeste gevallen. Vanwege corona moet u zich van tevoren aanmelden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@valkenburg.nl. U hoort vervolgens zo snel mogelijk of u de hoorzitting kunt bijwonen.