Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit via een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing.

De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften behandelt elke maand bezwaarschriften. Dit wordt gedaan tijdens de hoorzitting in het gemeentehuis.

Agenda

Hoorzitting Commissie bezwaarschriften woensdag 24 januari 2024

17:00 uur – Bezwaar tegen afwijzing aanvraag gehandicaptenparkeerkaart
17:30 uur – Bezwaar tegen afwijzing Woo-verzoek

Wilt u aanwezig zijn bij een hoorzitting? Dat kan in de meeste gevallen. Meld u zich dan wel vooraf aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@valkenburg.nl. U hoort vervolgens zo snel mogelijk of u de hoorzitting kunt bijwonen.