Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen dat besluit via een bezwaarschrift. Een bezwaarschrift is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing.

De onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften behandelt elke maand bezwaarschriften. Dit wordt gedaan tijdens de hoorzitting in het gemeentehuis.

Agenda

13 juli 2022

  • 17.00 uur: Gevoegde behandeling van 2 bezwaarschriften, gericht tegen een weigering van een verzoek tot het aanpassen van BRP-gegevens;
  • 18.00 uur: Gevoegde behandeling van 5 bezwaarschriften, gericht tegen de verleende omgevingsvergunning Geneindestraat 25, Valkenburg.

Wilt u aanwezig zijn bij een hoorzitting? Dat kan in de meeste gevallen. Meldt u zich dan wel vooraf aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@valkenburg.nl. U hoort vervolgens zo snel mogelijk of u de hoorzitting kunt bijwonen.