Wet goed verhuurderschap

Er is een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap. Het gaat er dan om wat u als huurder van een verhuurder mag verwachten als u een huurcontract aangaat of heeft.

U kunt een melding doen als:

  • Er sprake is van discriminatie;
  • Er sprake is van intimidatie;
  • Als er een (te) hoge waarborgsom betaald moet worden;
  • Als er onredelijke servicekosten worden berekend;
  • Als er geen duidelijke huurovereenkomst is;
  • Er andere onredelijke kosten in rekening worden gebracht;
  • Enz.

Heeft u een klacht over uw verhuurder?

Maak een melding (Deze link gaat naar een externe website)