Overlast beschermde dieren

Heeft u overlast of schade van een beschermd dier? De gemeente kan u vertellen wat u moet doen of u doorverwijzen naar een deskundige.

Beschrijving

Beschermde dieren kunnen overlast veroorzaken. Beschermde dieren die overlast of schade veroorzaken zijn bijvoorbeeld vleermuizen en steenmarters.

U mag beschermde dieren niet vangen, doden of verjagen. U mag de verblijfplaatsen van deze dieren, zoals een nest of holletje, ook niet verstoren of beschadigen.

Aanpak

Zo meldt u overlast van beschermde dieren:

  • Neem contact op met de gemeente.

Meer informatie