Pasfoto van drs. R. Meijers

drs. R. Meijers

Persoonlijke gegevens
Partij:PGP (Progressieve Groene Partij Valkenburg aan de Geul)
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:14 043
Mobiel nummer:06 - 29 62 75 31
E-mailadres:r.meijers@valkenburg.nl

Taken

 • Duurzaamheid/Milieu/Afval/Energie
 • Sport, Gezondheid en Recreatie
 • Accommodaties/Polfermolen
 • WMO/Ouderen/Armoede-beleid
 • Jeugdzorg/Jongeren/Opvang
 • Monumenten/Erfgoed
 • Onderwijs (huisvesting, kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs/maatschappelijke stages
 • Bibliotheekwerk en Laaggeletterdheid
 • Zelfsturing (uitvoering)

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid GGD Zuid-Limburg (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Omnibuzz (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Via Belgica (onbezoldigd)