Pasfoto van D.M.M.T. Prevoo

D.M.M.T. Prevoo

Persoonlijke gegevens
Functie:Burgemeester
Telefoonnummer:14 043
E-mailadres:bestuurssecretariaat@valkenburg.nl

Taken

  • Openbare Orde en Veiligheid/ APV
  • Brandweer/ Politie/ GHOR
  • Communicatie en PR
  • Personeel en Organisatie
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Bestuurlijke lobby
  • Algemene bestuurlijke zaken
  • Handhaving
  • Integriteit/ Integriteitsbevordering