Pasfoto van W.H.M.E. Weerts

W.H.M.E. Weerts

Persoonlijke gegevens
Partij:AB (Algemeen Belang)
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:14 043
E-mailadres:w.weerts@valkenburg.nl

Taken

  • Strategische Agenda/ Grote Projecten/ Gebiedsvisies
  • Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet
  • Volkshuisvesting/ Wonen
  • Openbaar Vervoer/ Mobiliteit
  • Gemeentelijke Eigendommen
  • Monumenten/ Materieel erfgoed