Pasfoto van W.H.M.E. Weerts

W.H.M.E. Weerts

Persoonlijke gegevens
Partij:AB (Algemeen Belang) (Deze link gaat naar een externe website)
Functie:Wethouder
Telefoonnummer:14 043
E-mailadres:w.weerts@valkenburg.nl

Taken

 • Strategische Agenda/ Grote Projecten/ Gebiedsvisies
 • Ruimtelijke Ordening/ Omgevingswet
 • Volkshuisvesting/ Wonen
 • Verkeer/ Openbaar Vervoer/ Mobiliteit
 • Gemeentelijke Eigendommen
 • Monumenten/ Materieel erfgoed

Nevenfuncties

 • Projectleider Openbare Ruimte, gemeente Eijsden-Margraten (bezoldigd);
 • Lid BO Wonen Zuid Limburg (q.q.); 
 • Lid PHO Ruimte & Wonen Maastricht-Heuvelland (q.q.);
 • Lid BO MO Zuid Limburg (q.q.);
 • Lid stuurgroep Via Belgica (q.q.);
 • Lid en ere-bestuurslid schutterij St. Mauritius Strucht;
 • Voorzitter BC Altijd Raak;
 • Secretaris Inwoners Belang Groot Valkenburg;
 • Lid politieke vereniging Algemeen Belang;
 • Lid Heemkundevereniging Schin op Geul;
 • Lid HSV St. Petrus;
 • Lid BV d’r Proemehook.